Nieuws

Jan neemt na 45 jaar afscheid van Lauswolt

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Terwijl alle toeschouwers bij het slot van het Lauswolt Zomerconcert meezingen met ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ komt Jan Schriemer op een pak stro bij van wat hem net is overkomen. Meer dan 1.500 mensen hebben hem toegezongen, als afscheid van 45 jaar Lauswolt.

Eerder in de week had de SC Heerenveenbus hem al van huis gehaald voor het officiële afscheid van zijn collega’s. “Der is op Lauswolt no ek in Jan Schriemerkeamer. Dêr bin ik grutsk op. De oare keamers ha nammen fan adelike persoanen.” Jan begon in 1973 op zijn 19e als leerling-kelder. “Yn it begjin in soad sulverpoetse.” Het was nog voor de grote uitbreiding, Lauswolt telde toen maar twintig kamers.

Sinds 1990 was Jan verantwoordelijk voor de vergaderruimtes op Lauswolt. Zorgen dat alles aanwezig is wat aanwezig moet zijn, het gezelschap begeleiden en zorgen dat alles naar wens is. “En ik wie moarns ek by it ontbijt fan de hotelgasten.” Dat betekende dat Jan vooral overdag kon werken, ’s avonds was hij vrij. Hij bleef zijn hele werkzame leven op Lauswolt. “Ik ha der wolris oer tocht om nei it westen ta te gean. Mar ik hie it hjir moai foar elkoar en wie jûns altyd frij. Dat ha jo yn de hoareka oars net sa gau.”

Hij heeft het eens opgeteld. In die 45 jaar dat hij er werkte had Lauswolt vijf verschillende eigenaren; Jan werkte onder dertien verschillende bazen. Er veranderde in al die jaren dus veel, maar Jan bleef. Hij maakte genoeg mee, hij herinnert zich veel. Bovendien verzamelde hij alle artikelen die over Lauswolt verschenen, van De Telegraaf tot de Sa!. “Dat binne njoggen dikke plakboeken fol wurden. Ik ha der in lyts boekje fan meitsje litten.” Hij maakte belangrijke conferenties mee op Lauswolt. Een NAVO-top, bijeenkomsten van EU-ministers en de formatie van het kabinet-Balkenende IV.

Hij zag veel bekende mensen voorbijkomen; Koningin Maxima ontmoette hij tweemaal, de Koning één keer. Jan wordt er niet anders van. “De gasten binne ek gewoane minsken. Dochst sels gewoan, dan dogge sy dat meastal ek wol.” Volgens zijn nu oud-baas Marc van Gulick heeft Jan twee hobby’s: Lauswolt en SC Heerenveen. Het afkicken van Lauswolt is inmiddels begonnen. Er is volop tijd voor andere zaken. “Ik mei graach fytse, ha in moaie tún en it fuotbaljen is der ek noch. Ik fermeitsje my wol.”