Nieuws

Jarige dagbesteding ’t Hummelhûs

Potlood Arend Waninge

Het werd door de omstandigheden een bescheiden feestje, maar op 1 april stond ’t Hummelhûs stil bij het eenjarig bestaan van de dagbestedingsgroep voor ouderen.

De dagbesteding heeft een plekje gekregen in ‘het Voorhuis’, jarenlang de woning van Willem Teun en Anneke Tel en hun kinderen. Na de opening gooide corona roet in het eten. Maar sinds 2 juni is dagbesteding op locatie, met een aantal aanpassingen wel mogelijk. De ouderen worden door vrijwilligers gehaald en gebracht. Overdag hebben ze samen gezellige activiteiten, waaronder een dagelijkse wandeling naar de natuurtuin, een grote moestuin met bijbehorende boerderijwinkel. De ouderen halen, samen met hun begeleiders, de groente op waar ze gezamenlijk een verse warme maaltijd van bereiden.

De natuurtuin is inmiddels verder geprofessionaliseerd, waardoor de mogelijkheden voor dagbesteding voor volwassenen zijn uitgebreid. Volwassenen kunnen meewerken in tuin en de kassen. Ook helpen ze met het inpakken van groentepakketten en andere bestellingen en werken ze mee in de boerderijwinkel. De natuurtuin wordt gezien als een plek waar je echt tot rust kunt komen. Vandaar dat ’t Hummelhûs ook een ‘Rustpunt’ is, waar fietsers en wandelaars even kunnen uitrusten en een bakje koffie of thee kunnen pakken.

Naast dagbesteding voor ouderen biedt ’t Hummelhûs dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Daarnaast is er een afdeling ‘zorg op maat’ waar kinderen, jongeren en volwassenen terechtkunnen voor begeleiding en dagbesteding. thummelhus.nl