Nieuws

Jarige vogelwacht verzet de bakens

Potlood Renske Woudstra

Vogel- en Natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne heeft de bakens verzet. De natuurbeschermers leggen zich meer toe op bescherming van bos- en tuinvogels en versterken van de biodiversiteit. Vrijdag vierden ze het 65-jarig bestaan.

Omdat de weidevogelstand de afgelopen jaren is teruggelopen, richt de natuurvereniging zich meer en meer op bos- en tuinvogels en de diversiteit in leefomgeving. Daarom werd het logo aangepast, vrijdag werd dit gepresenteerd. In het logo is nog steeds de kievit zichtbaar maar nu vliegend boven een groot eikenblad. In het logo komen verschillende aspecten van de activiteiten naar voren: het beschermen van vogels en het beschermen van de natuur als geheel en daarmee het vergroten van de biodiversiteit. In de nerven van het eikenblad zijn de wegen in en rond Oude- en Nieuwehorne.

In Oude- en Nieuwehorne is men al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van bloemenweiden om daarmee de biodiversiteit te vergroten. Op dit vlak wordt nauw samengewerkt met plaatselijke agrariƫrs en de gemeente Heerenveen. Naar verwachting wordt binnenkort hierin een nieuwe stap gezet.