Cultuur

Jeroen Tollenaar winnaar eerste Groot Dictee Opsterland

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Met maar 13 fouten won Jeroen Tollenaar uit Gorredijk woensdag in De Wier in Ureterp de eerste editie van het Groot Dictee Opsterland. Van de teams maakte de groep muziekdocenten van Ars Musica de minste fouten: gemiddeld 19.

Eerst klonk er nog licht gelach, toen burgemeester Ellen van Selm de tekst van het dictee voor de eerste keer voorlas. Toneelschrijver Bouke Oldenhof uit Tijnje had er een leuk verhaal van gemaakt (zie kader). Toen de 35 deelnemers de zinnen echter stuk voor stuk aan papier moesten toevertrouwen, werd het al wat stiller. Bij het ‘leg nu de pennen neer’ was er opluchting. “Het viel wel mee”, vond Jan van Dalen (Bakkeveen) van het team raadsleden. Al snel kwam hij er achter dat een foutje toch zo maar gemaakt is, bijvoorbeeld in de titel Sa!. Een stomme fout, de naam stond gedurende het hele dictee op het grote scherm.

Bij een frisse versnapering ontdekte menigeen dat er toch nog wel wat meer valkuilen in de tekst zaten dan eerst gedacht. Het doornemen van de zinnen op het grote scherm leidde zelfs tot verhitte discussies, over een n meer of minder. Slimmeriken (met één k) zochten via hun telefoon op internet naar bewijsstukken van hun gelijk.

Het deelnemersveld kende individuen en teams. Zes teams van vier leden waren door de organisatie benaderd om mee te doen. Jelke van der Velde uit Hemrik: “Wy sitte yn in lêsgroepke. It like ús moai om mei te dwaan. Dit is in initiatief dêr’t je bliid mei wêze moatte.” Het team van Ars Musica was op het laatste moment nog bijeen geroepen. Paul van der Voort uit Hemrik: “Ik had de oproep in de krant gemist, anders had ik mij direct opgegeven.”

Daarnaast waren er nog elf individuen die zo moedig waren geweest zich zelf op te geven. Onder hen Jan Riefel uit Twello die buiten mededinging mee deed omdat hij niet in Opsterland woont. Hij komt uit Twello, is in de buurt met vakantie en doet veel vaker mee aan dictees. Dat was te zien, met maar 7 fouten scoorde hij het beste resultaat.

De Groot Dictee Opsterland is een initiatief van de Bibliotheken Zuid Oost Fryslân (BzoF) in samenwerking met Sa!, naar een idee van burgemeester Ellen van Selm. De eerste editie smaakt naar meer, volgend jaar is er weer een dictee.

De tekst van het dictee

 

In de Sa! van volgende week woensdag staat het volgende verslag van vanavond, dat tegelijkertijd vandaag uw dictee is.

Van de pot gerukt

Een enigszins verbouwereerde burgemeester Ellen van Selm dicteerde op woensdag 16 mei in Ureterp gedecideerd en consciëntieus een A4’tje met zestien zinnen vol curiositeiten. Het leidde tot opgetrokken wenkbrauwen en vergrote ogen van uiteenlopende grootte. Vele deelnemers kreunden en zuchtten. Andere verklaarden te lijden aan dyslexie. Een EHBO’er ging op zoek naar acute diarreegevallen. Een gestreste Nij Beetster had tevergeefs van tevoren uitentreuren gerelaxt om relaxed te verschijnen. Een FNP’er meldde de redactie: ‘Wy moatte noch altyd fjochtsje foar in diktee yn ús eigen taal, al iuwenlang.’ Een toevallig aanwezige Noord-Ier verklaarde: ‘Beautiful. I love spells.’

Slimmeriken hoopten na voltooiing van het dictee dat de correctoren aan hun bureaus voor hen begonnen te applaudisseren. Sommigen verwachtten een nek-aan-nekrace. Een door een faillissement werkloos geworden caissière troostte zich daarentegen met een kop cappuccino van de conciërge. Een verfomfaaide ex-wethouder keerde zich faliekant tegen het initiatief, dat hij achenebbisj noemde. Waarom golden trouwens ook de conventies van de Volkskrant? Om minuscule pukkels en eczeem van te krijgen!

Mevrouw Van Selm bleef nochtans ogenschijnlijk stoïcijns. ’s Avonds na afloop verklaarde de Spaansgeoriënteerde D66-coryfee tegen een 47-jarige inwoner van Opsterlands zestiende dorpskern Drachten-Azeven: ‘Dat prestigieuze dictee was compleet van de pot gerukt. Ik word loco.’

 

 

 

 

De Uitslag

Bij de individuele deelnemers pakte Jeroen Tollenaar (Gorredijk) de eerste prijs met 13 fouten. Op de plaats eindigde Tjitske Kloosterman (Beetsterzwaag) met 19 fouten. Twee deelnemers eindigden samen op de derde plaats met 21 fouten: Janneke de Haan en Sjouke Hoogsteen (beide uit Wijnjewoude).

Het team van Ars Musica won de competitie bij de teams. Annemarie Jelsma, Riemer Iepema, Dirk Huizinga en Paul van der Voort maakten samen 76 fouten. De tweede plek was voor het team van de Burgemeester Harmsma School (Esther Brouwer, Barbara Keuning, Cor Veldman en Fidan Yigitdol). Zij maakten 80 fouten. Het redactieteam van Sa! (Renske Woudstra, Geertje Luchtenveld, Keimpe Vlietstra en Wim Bras) legden beslag op de derde plaats met 82 fouten.

De prijzen bestonden uit boeken en boekenbonnen.