Cultuur

Jeugdorkest bij slapend Euphonia

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De klanken van Christelijke Muziekvereniging Euphonia uit Wijnjewoude zijn verstomd. Eigenlijk tegen beter weten in probeerden ze het na de zomervakantie nog als leerorkest. Het is niet gelukt. “De nekslach wie doe’t ús dirigint der yn novimber mei stoppe.”

Toch houdt de bijna 95-jarige fanfare niet helemaal op te bestaan, zegt voorzitter Keimpe van der Wal. Het jeugdorkest gaat door, het volwassen orkest wordt slapend in afwachting van betere tijden. Euphonia telde op het laatst nog vijftien leden, te weinig voor een goede bezetting. “It wie foar de leden net te dwaan. Doe ha we as bestjoer de knoop yn novimber trochhakt.” Ze hebben er alles aan gedaan om nieuwe leden te werven: oproepen in de dorpskrant en Sa! leverden nul reacties op.

Vorig jaar was er nog hoop op nieuwe instroom via het Spelenderwijsorkest, een initiatief van de Federatie van Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM) in vijf Opsterlandse dorpen. Voor de vakantie deden op de school in Wijnjewoude hier acht kinderen aan mee, na de vakantie bleven daar maar twee van over. “Doe sei de koördinator fan it orkest dat twa te min wie om troch te gean en dat de muzykferienings it fierder sels mar oppakke moasten.” Groot probleem was echter dat in een Spelenderwijsorkest geen notenschrift aangeleerd wordt. “Dan wurdt it lestich om mei in korps mei te spyljen. En as wy sels les jouwe, dan moatte de bern wol noaten lêzen leare en dat wolle se net.”

Euphonia wordt dus een slapende vereniging met een actief jeugdorkest. De eigen instrumenten blijven en zijn te huur, de inkomsten zijn voor de financiële ondersteuning van het jeugdorkest. En in principe kan de dirigente van het jeugdorkest ook lesgeven. Met die laagdrempeligheid hoopt Euphonia toch op nieuwe instroom. Over anderhalf jaar volgt een evaluatie. Het driekoppig bestuur blijft tot die tijd aan. “Wy hâlde de kop derfoar.”