Serie Hier is het feestje

Jikkie is na 50 jaar uitgespeeld

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Rond half negen dinsdagavond klinken de laatste tonen van het nummer Clocks. Voor Showband Oerterp begint de zomer. In augustus pakken de leden het weer op, maar zonder Jikkie de Vegt. Zij neemt na vijftig jaar afscheid, tot haar verrassing als erelid.

“Jikkie wat wolst spylje”. Jikkie de Vegt hoeft niet lang na te denken: Play de Funky, Goodmorning March en Clocks. De dertien muzikanten op de laatste repetitie gaan er nog even vol tegenaan. Voor Jikkie is het een bijzonder moment. Ze stopt er mee en bergt haar piccolo op. Het is haar vierde instrument in de vijftig jaar dat ze lid is van Showband Oerterp. Begonnen met een trom, volgde later de lyra, de dwarsfluit en uiteindelijk de piccolo.

Nog maar negen jaar oud zette ze haar eerste muzikale stappen bij de band die een belangrijke rode draad in haar leven zou worden. Ze omschrijft de band als een gezellige en hechte groep. Dat blijkt ook na repetitie in de kantine. Tot haar verbazing zijn er allemaal oud-leden aanwezig, opgetrommeld door het bestuur om afscheid te nemen van Jikkie. Het ontroert haar. Ze staat er met gemengde gevoelens. Vijftig jaar is een heel mooi jubileum, maar het is ook een afscheid. “Myn lichem wol net alles mear wat nedich is foar it rinnen mei de Showband. Dan hâldt it op, ik wol net dat optredens troch my mislearje.”

Het bestuur overlaadt haar met cadeaus. Natuurlijk zijn er bloemen, maar ook een muzieknootje aan een hangertje en een mooie notenbalk voor aan de muur. Als klap op de vuurpijl benoemt de vereniging haar tot erelid. “Do hast sa’n soad foar ús dien”, vertelt voorzitter Feerk van Dijk, “Do fertsjinnest it.”

In vijftig jaar maak je veel mee. Van veel optredens zijn foto’s en video’s gemaakt. Ze krijgt een USB-stick met het hele archief. “De taptoe twa jier lyn, mei ús 50-jierrich jubileum wie echt it hichtepunt.” De afgelopen jaren waren er meer leden van de Showband die al veertig of vijftig jaar lid waren. Dinsdagavond nog viert Germ Bouma zijn veertigjarig lidmaatschap. Jikkie: “Dat seit wol wat oer de sfeer, mar it lit ek sjen dat wy mei fergrizing te meitsjen ha. It soe moai wêze at der mear jeugd komt dy’t meidwaan wol.”

Tegelijk beseft ze dat dit in Ureterp best lastig is. De concurrentie is groot, met vier orkesten. “Ik fyn it noch altyd spitich dat we yn de musyk yn Oerterp net mear mei elkoar dogge. Wy soene alle koppen by elkoar stekke moatte.” De dinsdagavond is bij Jikkie voortaan niet meer ingeruimd voor de showband. Maar ze heeft al een alternatief. Vanaf augustus zingt ze in eigen dorp bij het dameskoor Hjerres.