Nieuws

Johan de Jong-boom wordt jaarlijkse wedstrijd

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Trots pronkt de winterlinde tussen de monumentale bomen in tuin van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Trots is gemeente Opsterland ook op haar beroemde inwoner: Johan de Jong. Zaterdag werd de eerste Johan de Jong-boom geplant, een dankjewel van Omrop Fryslân voor de 36 jaar dat De Jong de wekelijkse natuurrubriek presenteerde.

Begin dit jaar nam bioloog Johan de Jong afscheid van de Omrop. Dat vonden ze jammer, zegt presentatrice Karin Bies. “We woenen wat moais foar him dwaan, en dan is in beam it moaiste kado.” Johan bracht wekelijks de natuur bij mensen thuis, zegt hoofdredacteur Ingrid Spijkers. Het eerbetoon aan Johan de Jong gaat vergezeld van de jaarlijkse uitreiking van de Johan de Jong-boom aan het beste particuliere natuurinitiatief van Fryslân.

Met het plaatsen van de winterlinde in de gemeentetuin van Beetsterzwaag is de eerste Johan de Jong-boom een feit. De Jong mocht zelf de boomsoort en locatie kiezen. Die locatie ligt voor de hand, vertelt hij. “Ik wenje hjir flak achter en kin de beam moai yn ‘e gaten hâlde.” Even dacht hij erover om te kiezen voor de tuin van It Fryske Gea in Olterterp. “Mar dêr ferdwynt er in bytsje, dêr komme der hast gjin minsken del. Yn de gemeentetún is it moai dat der safolle minsken delrinne.”

Hij koos voor een winterlinde omdat het een sterke inlandse soort is die ook goed tegen water kan. En als de boom bloeit, komen er veel insecten op af. Belangrijk om de insectenstand op peil te houden benadrukt De Jong. “Dit is prachtich,” zegt hij enthousiast, “omdat it bliuwend is. En omdat it minsken belûkt by de natoer. Dat die ik mei myn programma ek altyd.”

Tuinman en oud-radiocollega Klaas Piekstra en gebiedscoördinator Franciscus Koopman hebben het plantgat voorbereid. De ruim vier meter hoge boom is opgekweekt op kleigrond, vertelt Klaas. Daarmee is goede worteling in de zandgrond van de gemeentetuin gegarandeerd. Voordat Johan de Jong de symbolische eerste schep grond op de wortelkluit gooit, nog een paar woorden van wethouder Rob Jonkman. “We zijn grutsk op onze beroemde inwoner en voelen ons vereerd dat de boom hier komt.” Een toepasselijke plek ook, legt hij uit. “Vroeger was een lindeboom een gerechtsboom en vergaderboom. Dat past hier prima.”

Als eerste handeling onthult Johan de Jong het bordje bij de boom waarop onder andere: ‘Foar de ynset ta behâld en ferbetterjen fan de Fryske natoer’. Franciscus Koopman en Klaas Piekstra tillen de dikke boomkluit in het plantgat. “Dan no jo mar it earste skepke?”, vraagt Klaas. “Ik sil de bats pakke.”

“Dit is de earste Johan de Jong-beam en der komme mear”, legt Karin Bies uit. In het voorjaar van 2022 is de jurering voor de volgende ‘beam’. Juryvoorzitter is Johan de Jong zelf aangevuld met Annelies van der Goot van Staatsbosbeheer en Henk Bosma van It Fryske Gea. Elk jaar zal er een vertegenwoordiger van een andere natuurorganisatie plaatsnemen in de jury. Particuliere natuurinitiatieven in Fryslân kunnen voor de jaarlijkse Johan de Jong-beam genomineerd worden via beam@omropfryslan.nl

Delen