Ondernemen

Johanna helpt puinhopen op te ruimen

Potlood Arend Waninge

Je kunt er stress van krijgen, onrustig van worden of opgejaagd door voelen. Iedereen kent het: die berg rommel die nog opgeruimd moet worden. De meesten slaan zich hier wel doorheen, bij een enkeling lukt dat niet. It Oersicht kan helpen.

Het kan iedereen gebeuren. Jarenlang houd je je huishouden keurig bij en dan ineens is het een frustrerende puinhoop. “Elkenien sammelt wol wat, lykas foto’s, bernetekeningen, sieraden of guod út in erfenis.” Soms slaat deze onschuldige verzameldrift door weet Johanna Hoekstra van It Oersicht. En dan komt zij als Professioneel Organizer in actie. “Minsken helpe dy’t yn ‘e shit sitte. Dat is prachtich.”

Het allerbelangrijkste is praten en problemen inventariseren. Waar zit de pijn, wat wil je veranderen, waarom wil je opruimen en wat wil je echt houden. “Gewoan delkomme en begjinne mei opromjen hat totaal gjin sin. Dat fielt krekt itselde as soe ik no wat út dyn tas helje en dat opromje. Ien oars sit oan dyn spul en dat is net leuk.” Dat is volgens Johanna dan ook precies waar het misgaat bij de bekende tv-programma’s waarin mensen hulp krijgen bij het opruimen van hun puinhopen. “Dat is funest en hiel traumatysk. Dy minsken dy’t hjiroan meidien ha, wurde hast allegear depressyf of gean nei in pear moanne noch mear sammeljen.”

Johanna hanteert simpele stappen. “Do moatst it lyts hâlde.” Haar doel is niet zozeer het opruimen zelf, maar meer het weer leefbaar maken van een onleefbare situatie. Zoals weer onder de douche kunnen of in je eigen bed slapen. Daarbij gebruikt ze soms bijzondere methodes. Zoals die ene mevrouw die telkens de opgeruimde spullen weegt en het totaal gewicht dan met trots doorgeeft.

Puinruimen bij probleemgevallen kan maanden duren. Het overzicht terugwinnen over je agenda, administratie, boekenkast of werkhoek is wat dat betreft makkelijker. Johanna organiseert laagdrempelige en kleinschalige workshops voor mensen die het praktisch en handiger willen aanpakken. “Minsken kin dan sels leare hoe se thús yn it lyts begjinne kinne mei opromjen en organisearjen. Se meie sels in tas mei guod meinimme. We pakke ien ding tagelyk en beslúte wat we der mei dogge: bewarje op deselde plak, opromje op in oar plak, fuortjaan of weismite. Sa kinst thús maklik oan de slach mei it opromjen fan bygelyks in kast.” In januari staat de workshop ‘Administratie doe je zo’ op het programma.

Personal Organizer Johanna Hoekstra helpt bij het opruimen, opnieuw indelen van ruimtes of kasten, inkrimpen van een inboedel voor verhuizing, het vinden van oplossingen voor dichtgeslibde huizen en tuinen, weekplanningen en administraties. Ook helpt ze melkveehouders bij het opzetten van een administratiesysteem en voor het basisonderwijs verzorgt Johanna onder andere persoonlijke weektaken en indelingen van een klaslokaal. “Ik ha sels 17 jier foar de klasse stien en tegearre my myn man ha we in molkefeebedriuw.”

www.it-oersicht.nl