Nieuws

De kalveren vonden onderdak

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De jaarlijkse kalverkeuring van Kring Súd week afgelopen weekend vanwege de slechte weersvoorspellingen op het laatste moment uit naar een alternatieve locatie. De grote werktuigenloods van loon- en mechanisatiebedrijf Us Bilang in Hoornsterzwaag bleek een uitstekende plek voor mens en dier.

De afgelopen drie jaar vormde het centrum van Gorredijk het decor van de kalverkeuring. Een mooie promotie van de landbouw, waarbij ook veel mensen van buiten de sector een kijkje kwamen nemen. De organisatie wilde het evenement tot eind vorige week ook op die locatie door laten gaan, ondanks de slechte weersvoorspellingen. “Wy hiene wol ekstra tinten regele om de keallen droech ûnderdak te bieden”, vertelt Jildou Broekens van Kring Súd. Afzeggingen bleven uit, maar deelnemers waren wel bezorgd over de mogelijke gezondheidseffecten voor de kalveren. “It wie foar de keallen net leuk fansels.”

En toen kreeg de organisatie op vrijdag het aanbod om toch uit te wijken naar de werktuigenloods van Us Bilang. “Dan moast yn koarte tiid fan alle regelje, mar dat is slagge.” In de immense loods konden de kalveren daar mooi aan de spanten staan en een keuringspiste was met dranghekken en stro snel gemaakt. Publiek was er ook volop, al kwam dat dit jaar vooral uit de eigen sector. Er waren dit jaar 125 kalveren aangemeld door 30 melkveehouders. Ze komen vanuit een groot gebied. Van Akkrum tot Appelscha.