Nieuws

Kanschool mag nog hopen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Uiterlijk begin november besluit scholenkoepel Ambion of ze de aangekondigde fusie tussen de J.B. Kanschool in Jubbega en Op ‘e Grins in Hoornsterzwaag verder gaat uitwerken. Een onderzoeksgroep met vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van de Kanschool bekijkt momenteel het proces en de argumentatie tot nu toe.

Dat blijkt uit de antwoorden die Ingrid Janssen donderdagavond gaf op vragen van raadsleden van de gemeente Heerenveen. De voorzitter van het College van Bestuur van Ambion was in de raadscommissie om toelichting te geven op de voorgenomen scholenfusie in De Oosthoek en de daarmee samenhangende sluiting van de Kanschool.

De raadsleden kregen echter geen antwoord op de vraag waarom de Kanschool moet sluiten en de gefuseerde school haar plek moet krijgen bij Op ‘e Grins in Hoornsterzwaag. Het document met alle afwegingen komt wel voor de raad beschikbaar, maar is nu nog niet openbaar. Wethouder Jelle Zoetendal kondigde aan dat het college van B en W snel met een raadsvoorstel komt met een reactie op de plannen van Ambion, inclusief alle afwegingen van de scholenkoepel.

Kwaliteit en werkdruk

Uit de presentatie van Janssen blijkt dat vooral de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk voor het team de aanleiding zijn om vaart te zetten achter de herstructurering van de openbare basisscholen in Jubbega en Hoornsterzwaag. In verband met de daling van het aantal leerlingen spoorde de scholenkoepel de scholen al in oktober 2017 aan om na te denken over hun toekomst. Begin dit jaar kwam het proces in een stroomversnelling toen de net aangetreden Janssen signalen van de directie van de Kanschool kreeg dat het probleem urgent was.

Janssen benadrukte in de raad nogmaals dat Ambion het liefst ziet dat de drie scholen in Jubbega en Hoornsterzwaag fuseren tot één school. Maar ze beseft dat dit op dit moment niet haalbaar is. De ouders van Op ‘e Grins en de Kanschool pleiten voor behoud van een plattelandsschool.

Doel van Ambion is dat de beide scholen tot een duurzaam onderwijsconcept komen voor een gezamenlijke plattelandsschool en dat daarmee ook meer ouders er voor kiezen hun kinderen naar deze school te laten gaan.

Meer begrip

Nadat de plannen voor de voorgenomen sluiting van de Kanschool dit voorjaar voor onrust onder ouders zorgden is er een onderzoeksgroep ingesteld bestaande uit ouders en medewerkers. Zij houden de onderbouwing van de plannen tegen het licht en schakelen deskundigen in om een duidelijk antwoord te vinden op de vraag of de fusie en de sluiting van de Kanschool wel het meest kansrijke scenario is. Op dit moment hebben ze daar nog ernstige twijfels bij.

In de raadscommissie werd nogmaals duidelijk dat de gemeenteraad over de verdere plannen niet zoveel heeft te zeggen. Het beleid is aan scholenkoepel Ambion. Is de raad tegen het sluiten van de Kanschool dan kan de gemeenteraad besluiten zelf het bestuur van de school over te nemen. Maar dat is een stap die in Nederland zelden wordt genomen.

Jubbega en Hoornsterzwaag hebben nu nog drie openbare basisscholen: De Feart, de J.B. Kanschool en Op ‘e Grins. De scholen hebben samen circa 290 leerlingen.

Lees ook:

volop-vragen-rond-toekomst-j-b-kanschool