Nieuws

Kindermishandeling in Opsterland

Potlood Renske Woudstra

In 2018 ontving de organisatie Veilig Thuis 65 meldingen van kindermishandeling vanuit de gemeente Opsterland. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Opsterlandse D66-fractie.

In november kwam het tv-programma Nieuwsuur met een reportage waarin werd gesteld dat in iedere Nederlandse schoolklas gemiddeld één kind met kindermishandeling te maken heeft. Het is onduidelijk hoeveel van de Opsterlandse meldingen van scholen afkomstig zijn. Het college van B en W stelt dat het terugdringen van kindermishandeling een van de prioriteiten is van het Opsterlandse jeugdbeleid. Het Gebiedsteam heeft er aandacht voor in de contacten met de scholen en de scholen hebben een zogenaamde aandachtsfunctionaris. Bovendien kunnen medewerkers van de scholen een cursus volgen om kindermishandeling te herkennen.