Nieuws

Kritiek op bebouwen groenstrook Loevestein Gorredijk

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De geplande bouw van dertien woningen op een groenstrook tussen School Loevestein en Fontein in Gorredijk is nog niet zeker. De raadsfracties van Opsterlands Belang en VVD stelden dinsdag kritische vragen bij het plan en willen inzicht in kosten en opbrengsten van een alternatieve locatie voor deze woningen, elders in Loevestein.

Omwonenden hebben grote problemen met het bouwplan. Johan Betten hield de raadsleden voor dat voormalig wethouder Piet van Dijk bij de eerstepaalhandeling in 2016 had toegezegd dat op het terrein een bouwstop van tien jaar zou gelden. Een toezegging die meerdere raadsleden nieuwsgierig maakte, maar waar huidig wethouder Anko Postma geen spoor van zegt te kunnen vinden. Ook inspreker Renze Broekens, woonachtig aan Fontein, spuwde zijn gal over het plan. Hij sprak over ‘het tussenprutsen van dertien woningen’. “Dit gaat ons te ver. Het is de zoveelste keer dat Opsterland richting ons afspraken niet nakomt.” Eerder waren er al vaker discussies over de invulling van het deel van Loevestein dat aan Fontein grenst.

School

De strook maakt deel uit van een gebied dat in het bestemmingsplan was gereserveerd voor de bouw van School Loevestein. Dat gebied was aanvankelijk groot gekozen omdat de omvang van de school nog onduidelijk was. Het bestemmingsplan biedt het college van B en W echter de mogelijkheid om de overgebleven ruimte weer een woonbestemming te geven. Het college wil dat ook doen, gezien de vraag naar woningen. Opsterland zocht zelf een ontwikkelaar om een plan te makten. Wethouder Postma: “Wij voeren uit wat de raad in 2015 heeft besloten.”

Veel minder opbrengst

Opsterlands Belang en VVD verbazen zich over de gang van zaken. “De skoalle sit no al fol. Troch hjir te bouwen wurdt de skoalle hielendal opsluten, wylst der noch hiel wat huzen op stapel steane. Der is fierderop yn Loevestein plak genôch”, aldus Jaco de Jong (Opsterlands Belang). De toekomstige capaciteit van de school is volgens wethouder Postma geen probleem. Aan de voor- en zijkant is nog ruimte, daar is de bewuste groenstrook niet voor nodig. De dertien woningen naar een andere locatie verhuizen gaat ook zomaar niet. Wethouder Postma stelt dat dit de gemeente in ieder geval 350.000 euro minder oplevert, nog zonder rekening te houden met eventuele schadeclaims van de ontwikkelaar. Dat antwoord ontlokte Wanda Geertsma (VVD) de verzuchting dat de wethouder wel heel veel boekhoudkundige argumenten gebruikt. “Waar een wil is, is een weg.” Andere partijen hielden zich meer op de vlakte. ChristenUnie en PvdA stelden geen argumenten te hebben gehoord om de plannen te wijzigen.

 

Delen