Cultuur

Kunstmarkt verplaatst naar Beetsterzwaag

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De kunstmarkt die de werkgroep Kunst in Opsterland jaarlijks in Sparjebird organiseerde, verhuist naar Beetsterzwaag. De markt wordt gehouden tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september.

De kramen komen in het Lycklamapark, in ‘Ons Huis’ zijn workshops. De werkgroep zoekt deelnemers die aan de kunstmarkt mee willen doen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via kunstinopsterland.nl. De organisatie zoekt gevarieerde kunst met kwaliteit en eigenheid. Voorstellen voor workshops van een à twee uur kunnen worden aangemeld via kunstinopsterland@hotmail.com.

Aan het einde van het jaar (28-30 december) organiseert de werkgroep in It Damshûs in Nij Beets voor de tweede keer het Midwinterkunstevenement ‘Verlost’. Daarvoor zoeken ze kunstenaars die locatie-specifieke kunst willen maken in de veenarbeidershuisjes van dit openluchtmuseum met als thema ‘Verlost’: bevrijd uit een benarde positie of een gevangenschap, in de ruime zin van het woord. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis stierf; de veenarbeiders in Zuidoost-Friesland noemden hem Us Ferlosser. In de winter is het museum normaal dicht, maar kunstenaars kunnen hun kunstprojecten laten uitvoeren in de veenarbeidershuisjes en andere gebouwtjes (ongeveer 10 locaties). Kunstenaars kunnen hun plannen voor 1 september indienen met uitgebreide beschrijving/schets van het idee en de uitvoering en informatie over de kunstenaar zelf (mail kunstinopsterland@hotmail.com). Voor geselecteerde kunstenaars is een redelijke vergoeding beschikbaar. De werkgroep zoekt ook nog nieuwe leden.