Cultuur

Kunstweekend: mienskip op de camping

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Iedereen die tijdens de vakantie tijd heeft doorgebracht op een camping, weet dat er een hele speciale sfeer kan hangen. Mensen die een weekend of langer uit hun normale ritme zijn. Soms volledig onherkenbaar, soms voortbordurend op het vaste patroon van thuis. Er ontstaat een heel eigen mienskip van mensen die vaak ongepland tijd naast of met elkaar door moeten brengen.

“It is krekt in doarp. Je binne meielkoar, mar eins ek net.” Het televisieprogramma ‘We zijn er bijna’ van Omroep MAX was voor Wimpy de Vries inspiratie om een nieuw kort toneelstuk te maken: toneel op de camping. “Ik neam it in kampingsoap. De kamping is in plak wêr’t jo minsken moetsje wolle of krekt hielendal net.”

De voorstelling duurt zo’n twintig minuten en wordt opgevoerd in de tuin achter het Lycklamahûs (zaterdag en zondag 13.30 en 16.15 uur). Twee stellen ontmoeten elkaar op camping Lycklama. “Se ha elkoar al ris earder moete op in oare kamping, mar bin hiel ferskillend.” Het ene stel geeft een fraaie schets over hoe het leven van een man en vrouw zich kan ontwikkelen in boven- en onderliggende partijen. Het andere stel neemt de kinderen mee. Vader is geheelonthouder, de kinderen willen graag eens uit de band springen. “De bern ha it wol sjoen. Sitte sy earst as puber mei harren âlders op in kamping yn Appelskea, moatte sy dêrnei mei nei De Sweach. Dêr fine sy der ek al gjin kloaten oan. De âlders kinne allinnich mar genietsje fan in gleske appelsap en de natoer. Hoe oerlibje dizze bern it?”

Wimpy de Vries heeft een lange ervaring in het schrijven, regisseren en spelen. In Beetsterzwaag mag hij de drie functies combineren. “Joop Wittermans frege at ik wat skriuwe woe. Doe’t der net in regisseur te finen wie, ha ik dat ek oppakt. En doe’t der in spiler te min wie, bin ik ek mar ynstapt. Krekt sa maklik.” Op het toneel krijgt hij gezelschap van Pieta Hoen, Durk Zwaagstra, Diewerke Kerkstra, Mare Brink en Kim Modderman.

Fryske Krite De Jouwer

Er is meer toneel achter het Lycklamahûs. Fryske Krite De Jouwer speelt beide dagen om 14.15 uur het korte stuk ‘It iten is klear’ van Ytsje Hettinga over een vrouw die op haar nieuwe vriend wacht die zij via een datingbureau heeft ontmoet. Beide dagen om 15.15 uur speelt hetzelfde gezelschap ‘Robert F. Kennedy is fermoarde en myn soan teelt wiet achter de seedyk by Peazens’ van Karin Idzenga. Het verhaal van Durk en Antsje die in 1968 de eerste huurders van een tent op deze Camping zijn. Dat moet in de krant! Maar Durk zit er niet helemaal op zijn gemak.