Nieuws

Laat telefoontje over fusieplannen BHS

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het college van B en W van de gemeente Opsterland was formeel niet op de hoogte van de fusieplannen van de Burgemeester Harmsma School met osg Singgelland in Drachten.

Dat bleek maandagmiddag in antwoord op vragen van VVD-raadslid Hielke de Vries. Onderwijswethouder Libbe de Vries zegt enkele uren voor het publiek worden van de fusieplannen een telefoontje te hebben gekregen van de directeur/bestuurder van de BHS. “Wy wisten ynformeel wol dat der wat ûndersocht waard, mar it is net sa dat alle opsjes mei ús besprutsen binne.” De formele brief kwam later en is nog niet door het college van B en W behandeld. De wethouder benadrukte dat het ook nog maar een voornemen voor een fusie is. “As it konkreet wurdt, hat de ried dêr ek noch in stem yn.”