Nieuws

Landbouwcafé in Le Brocope

Potlood Renske Woudstra

Het wekelijkse zondagmiddagcafé in Le Brocope te Oldeberkoop staat zondag 10 februari (13.30 uur) in het teken van landbouw.

Te gast is Klaas Sietse Spoelstra, een van de stuwende krachten achter Kening fan ‘e Greide, de brede Friese burgerbeweging die helpt bij het op de agenda zetten van het verschraalde landschap, de teruggang van insecten, weidevogels en planten. Ook Tjerk Hof is aanwezig. De boer uit Oldeberkoop is voorzitter van agrarische natuurvereniging De Gagelvenne en geeft zelf veel aandacht aan bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Entree: 5 euro.