Nieuws

Leerlingen planten eerste boom voedselbos

Potlood Redactie

Leerlingen van obs It Bûtenplak uit Hoornsterzwaag planten woensdag de eerste boom in het nieuwe voedselbos van bosboeren Richard en Mariska te Nijeberkoop. De start van het voedselbos is in het kader van de klimaatcampagne Meer Bomen Nu op de Nationale Boomfeestdag.

Schooldirecteur Jan Russchen: “Voor de kinderen een fantastische belevenis. Ze snappen goed wat het nut is van het voedselbos voor klimaat en biodiversiteit.” En dat het Jeugdjournaal er bij was, maakte het voor de kinderen extra duidelijk dat het echt om iets gaat.

It Bûtenplak heeft veel aandacht voor natuur en duurzaamheid. Het aanplanten van het voedselbos past dan ook goed binnen het onderwijsconcept, zegt Russchen.