Ondernemen

Lekker Sa!: nieuwe boer

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

De toekomst van de grootschalige veeteelt houdt in ons land de gemoederen aardig bezig. In Katlijk werkt de familie Hofma een eigen antwoord uit. De ribeye en sukadelapjes bij de boerderijwinkel komen van koeien die in de verte lopen te grazen. “Us fleis rint efter yn it lân.”

Streekvlees Katlijk is eigenlijk een uit de hand gelopen liefhebberij. René Hofma had in zijn jonge jaren graag willen boeren, maar zonder ouderlijk bedrijf ter overname zat dat er niet in. Dus toen Erica en hij met de drie kinderen naar de woonboerderij aan de W.A. Nijenhuisweg verhuisde, schafte hij voor de aardigheid een paar vleeskoeien aan. Om achter in de vier hectare weiland te laten grazen. Eenmaal slachtrijp maakte de slachter in Tzum er vleespakketten van. Erica verkocht vanuit de vriezer in het opberghok het biologische vlees vervolgens weer aan buren en bekenden. “In leuke byfertsjinste om in bytsje út de kosten te kommen.”

Afwisseling
De hobby van zijn ouders bracht Jorrit, de middelste van het gezin, op ideeën. Net als zijn heit is hij behept met het boerenvirus. Na de middelbare landbouwschool ging hij in de leer bij de slager in Tzum. “Ik mei graach mei de bisten omgean en slachtsje is moai wurk. De ôfwikseling sprekt my oan.” Wat bij mem in de vriezer lag, kwam voortaan van zijn hand. Dat zette zijn ouders weer aan het denken. Met een uitbouw van hun liefhebberij konden ze misschien de oude droom van René voor Jorrit verwezenlijken. De zaak raakte in een stroomversnelling toen aan de overkant van de weg de wrakkige ‘pleats’ van omke Samme vrijkwam. René: “Myn omke wie frijgeselboer en hie nocht oan ús ûndernimminkje. Sa hie er it sels yn it ferline ek dien.”

 

Puur vlees
Met het land van omke erbij houden de Hofma’s nu negentig stuks vee, koeien en varkens. De kruidenrijke maar arme heidegrond levert onvoldoende voer voor de winter; hooi uit de Ketlikerheide van buurman It Fryske Gea zorgt voor de aanvulling. De koeien zijn gefokt uit Belgische blauwen en Fries zwartbontvee. Het levert iets minder vlees op dan de raszuivere Belgische blauwe, maar door te kruisen kunnen de vleeskoeien op natuurlijke wijze kalveren zonder keizersnee. “Wy brûke ek gjin antibiotika. It is puer fleis. Boppedat binne it fan dy rêstige bisten, dat wy kinne ek mei klanten it lân yn. Dat fine wy moai.”

Streekboer Katlijk. Vlnr Rene, Jorrit , Erica Hofma.

Streekboer Katlijk.

Streekboer Katlijk.

 

Boerderijwinkel

Vorig jaar bouwden de Hofma’s de stal van hun woonboerderij om tot boerderijwinkel met drie grote glazen vriezers. Gevuld met de biologische vleesproducten van de koe en de varkens. Een aparte koeling herbergt kant-en-klare lekkernijen voor de barbecue, met kip van het Beter Leven keurmerk. “Om it oanbod kompleet te meitsjen ha wy ek biologyske produkten fan oaren”, verduidelijkt Erica. “Wy ha fegetaryske pakketten, suvel fan Buurvrouw Durkje út Akkrum, hunning en boere-iis. Op it terras kinne minsken in bakje iis of yoghurt ite en kofje drinke.”

 

Jorrit begint nu aan een vakopleiding meesterslager. Daarna lonkt het vooruitzicht van een bestaan als slager/boer met een slachterij op eigen erf. “Soe kinne”, bevestigt zijn heit. “Mei nijbou op de pleats fan omke Samme. We dogge it lytsskalich en sjogge wol wer’t it op út rint.”