Nieuws

Lelylijn heeft forse impact

Potlood Arend Waninge

De Lelylijn maakt een fikse sprong op de politieke agenda. De mogelijke spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen zal een fikse impact hebben op onder andere Opsterland. “Het wordt een complexe afweging tussen economie, natuur en landschap”, verwacht wethouder Anko Postma.

Vorige week publiceerden provincies en het kabinet een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn. De beoogde nieuwe spoorverbinding verbindt de Randstad met Groningen via Emmeloord, Heerenveen en Drachten. De lijn (kosten 3,2 tot 6,4 miljard euro) ligt er nog lang niet, maar komt wel nadrukkelijker in beeld. Het Noorden roept al veel langer om de Lelylijn, maar ook in het westen van het land wint de lijn aan populariteit. Het wordt in de Randstad steeds drukker en er is een grote schaarste aan (betaalbare) woningen. Bovendien groeit de Nederlandse bevolking tot 2040 met circa een miljoen inwoners. En dus gaat de blik voor wonen (en werken) steeds meer naar het platteland. De aanleg van de Lelylijn kan de regio Drachten en Heerenveen volgens de studie mogelijk 80.000 extra inwoners opleveren, die via een snelle treinverbinding deels in het westen werken. “Dat zijn forse prognoses”, aldus wethouder Anko Postma, die het dossier op de voet volgt. “Dan praat je bijna over een stedelijk gebied.”

Door Opsterland

Voordat de lijn er ligt (niet eerder dan in 2040) zijn er nog heel wat noten te kraken. De benodigde miljarden euro’s liggen nog niet op tafel en ook het tracé van het spoor vergt nog wel enige hoofdbrekens. Tussen Heerenveen en Drachten trekt de beoogde Lelylijn, langs de A7, circa twintig kilometer door Opsterland. In Heerenveen is er alleen plek voor een nieuw station ten noorden van de A7. Maar in Drachten is aan die kant van de snelweg geen ruimte. Postma: “Opsterland en Smallingerland werken nauw samen. Voor station Drachten is industrieterrein Azeven Zuid in de oksel tussen A7 en N381 de meest logische locatie, dat is Opsterlands grondgebied.” De onderzoekers verwachten circa 6.000 passagiers per dag op station Drachten.

Dat betekent wel dat de spoorlijn tussen Heerenveen en Drachten de A7 een keer boven- of ondergronds moet kruisen. Op dit stuk van het tracé ligt nog een groot obstakel: het Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken. De aanleg van de spoorlijn heeft ook individuele gevolgen voor bewoners. In andere delen van het land liggen spoorlijnen op vijftig tot honderd meter van de snelweg. Of de spoorlijn ten noorden of ten zuiden van de A7 gaat lopen, sloop van woningen en boerderijen is onvermijdelijk. Postma: “Dat is een van die complexe vraagstukken.”

Zorgvuldigheid

Volgens Postma waren de kansen voor de Lelylijn nog niet eerder zo groot. “De betere bereikbaarheid geeft onze regio veel kansen. De Lelylijn kan de krimp in deze regio op z’n minst vertragen of zelfs tegengaan. Zuidoost-Fryslân neemt de rol van toegangspoort van het Noorden over van Zwolle. Met die ontwikkelingen kunnen we hier de voorzieningen en de leefbaarheid op peil houden. Maar zorgvuldigheid staat voorop. Want tegelijkertijd maken natuur, landschap en de dorpen ons gebied zo speciaal. Dat vraagt om een gebalanceerde ontwikkeling met pittige afwegingen tussen landschap en natuur.” Postma wil na het zomerreces de ontwikkelingen met de gemeenteraad bespreken.