Nieuws

Lippenhuizen is klaar met hondenpoep

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Op stoepen, langs paadjes en in speeltuinen liggen grote hopen. Landelijk staat hondenpoep op nummer twee van grootste ergernissen. In Lippenhuizen zijn ze er ook helemaal klaar mee.

Ondanks vele oproepen in dorpskrant De Harker blijven de stinkende drollen overal opduiken. “Sels by de skoalle op it skelpepaadsje lizze faak dikke drollen. En dêr stappe dan tachtich bern trochhinne.” De maat is vol, zegt Alma Veldkamp, tijdelijk voorzitter van Plaatselijk Belang. “We krije faak klachten fan doarpsbewenners oer de hûnepoep en dêr moatte we wat mei.” Na contact met obs De Flecht werd besloten hondenpoepborden in het dorp te plaatsen. Leerlingen kwamen met ontwerpen, de duidelijkste tekening is gebruikt voor de borden. Maandag werd het eerste bord bij de school geplaatst. Later volgen andere plekken waar veel overlast is.

“We wolle it doarp leefber hâlde mei dizze ludike aksje. Hûnebesitters moatte harren bewust wurde fan de oerlêst.” De beschikbaarheid van poepzakjes en vuilnisbak om de gevulde zakjes in te deponeren blijkt niet voldoende. In het verlengde van de Buorsterwyk, bij het paadje naar de vaart, staat zo’n paal met poepzakjes en vuilnisbak. “Mar guon goaie de folle sekjes gewoan yn de boskjes by skoalle. En kinst net in stap bûten it paadsje sette, dan stiest drekt yn de poep.” Ook op andere plekken is overlast. Haar eigen kinderen hoeven maar tweehonderd meter naar school te lopen. “En op dat lytse stikje lizze geheid trije bulten.”

Het poepbord werd maandag in passende stijl onthuld met het zingen van een speciaal poeplied en het nuttigen van feestelijke hondendrolkoekjes.

Sido (rechts) en Danny onthulden het nieuwe poepbord.