Nieuws

Lippenhuizen kiest het beste idee

Camera Marije Geertsma Potlood Renske Woudstra

En het beste idee is: meerdere speelplaatsen opknappen en verbinden aan een thema. Uit 49 door dorpelingen aangedragen ideeën koos Lippenhuizen dinsdag voor de speeltuinen.

In juli ging Code Hans, compleet met ijscokar en vergaarvarken op pad om in Lippenhuizen ideeën te verzamelen. Dit leverde een mooie lijst plannen op. Sommige ideeën vielen af vanwege onhaalbaarheid. “Een horecagelegenheid met terras en b&b bij de brug is te duur en niet binnen een half jaar haalbaar”, legt Rob van der Holst aan de vijftig opgekomen dorpelingen uit. Ook de relatief veel voorgestelde verkeersmaatregelen vielen af. “Die ideeën zijn niet weg, we geven ze terug aan het dorp.”

Vrijwilligers melden zich voor leuke initiatieven.

Alle ideeën hangen op A3-vellen aan de wand van mfc It Kobunderhûs. Gegroepeerd in drie categorieën: afvallers, meteen te realiseren en om op te stemmen. “Er zitten dingen tussen die we meteen kunnen regelen. Bijvoorbeeld een dansmiddag voor ouderen of een running diner. Die hebben we er uit gehaald en gaan we meteen regelen.” Op het biljart liggen intekenlijsten klaar voor mensen die aan deze plannen willen meewerken.

Er zijn 23 ideeën doorgedrongen tot de eindronde. Bezoekers kunnen stemmen door stickers te plakken op de grote vellen. De meeste stickers (23) gaan in deze eerste kiesronde naar het plan om een jeu de boules-baan annex koersbalbaan aan te leggen op de plek waar nu de oude voetbalkantine staat. De afvalvangers langs de fietsroute aan de vaart eindigt als tweede met 13 stemmen op de voet gevolgd door het opknappen van de speeltuinen (12).

Bauke de Vries: afvalvangnetten langs het fietspad.

De drie finalisten krijgen nu gelegenheid hun voorstel te pitchen. Bauke de Vries loopt vaak met een grijper langs de vaart om afval op te ruimen. “Er ligt heel veel troep. We zouden er afvalvangnetten moeten neerzetten waar jeugd zowel als volwassenen hun afval in kunnen dumpen.” Jos Witteveen: “We hebben een heel actieve koersbalvereniging. Heel jammer dat ze met mooi weer niet buiten kunnen spelen.” Bianca van der Schaaf: “Veel speeltoestellen worden afgekeurd en opgeruimd en er komen geen nieuwen voor in de plaats. We roepen allemaal dat kinderen naar buiten moeten, maar er moet wel gelegenheid zijn.”

Gerrit Prikken van Plaatselijk Belang merkt op dat vooroverleg handig was geweest. “Voor de jeu de boules-baan hebben we bijvoorbeeld al geld gereserveerd. En de afvalbakken staan al vijf jaar op de rol bij het overleg met de gemeente. Maar zij vinden dat ieder zijn eigen rommel mee naar huis moet nemen.” Het punt wordt genoteerd door Code Hans. “Aan de andere kant: het leeft natuurlijk wel in het dorp”, zegt Rob van der Holst.

In de finale stemronde, waarbij alle bezoekers letterlijk achter het plan van hun voorkeur gaan staan, komt het plan voor de speeltuinen als winnaar uit de bus. Zij verdienen daarmee 500 euro. Bianca van der Schaaf en Diny Kuipers dienden idee onafhankelijk van elkaar in. “Ik bin der stil fan en hie it net ferwachte”, zegt Bianca. Diny: “We stean no oan it begjinpunt, ik bin benijd hoe it fierder giet.” Ze worden nog deze week gebeld verzekert Rob.

romtefoartalint.nl