Nieuws

Lobby voor start glasvezel in OWO-gebied

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Glasvezel buitengebied

De drie OWO-gemeenten (Opsterland en de beide Stellingwerven) voeren een uitgebreide lobby om de aanleg van het snelle internet in de buitengebieden te laten starten in het zuidoosten van de provincie. Ze stellen onder andere een forse korting op de leges in het vooruitzicht. De provincie steunt de lobby en gaat de marktpartij die het glasvezelnetwerk gaat aanleggen ook adviseren in de OWO-gemeenten te beginnen

. Welke marktpartij dit is wordt op 3 oktober duidelijk. Dan beslist de provincie welke partij kan rekenen op de achtergestelde lening van 35 miljoen euro voor de aanleg van glasvezel in de zogenaamde witte gebieden. Geïnteresseerde partijen hebben tot 21 augustus de tijd om in te schrijven. Bij de beoordeling van de biedingen weegt de provincie de mogelijke samenwerking met lokale initiatieven zwaar mee. Er wordt ook gekeken naar de start- en gereeddatum van de aanleg van het netwerk en de hoogte van de toeslag die de adressen moeten betalen boven op de abonnementskosten. Dat mag maximaal 15 euro per aansluiting zijn.

De provincie werkt ook aan een apart plan van aanpak voor de delen in het buitengebied waar de aanleg van glasvezel het duurst is en voor de zogenaamde grijze gebieden.