Nieuws

‘Locatie De Trime geschikt voor woningbouw’

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

De gemeente Opsterland vindt de locatie van de huidige basisschool De Trime in de toekomst goed geschikt voor woningbouw. De locatie komt vrij na de bouw van een nieuwe school aan de Vlaslaan.

Na aftrek van kosten zou herontwikkeling van de locatie ongeveer 450.000 euro kunnen opleveren, schat Opsterland in. De locatie van De Trime is de voorkeurslocatie van de initiatiefgroep die in Beetsterzwaag plannen ontwikkelt voor een alternatieve vorm van ouderenhuisvesting en woonvormen voor meerdere generaties.

Wethouder Anko Postma: “We zoeken samen naar de meest geschikte locatie voor hun ideeën en we weten dat de locatie De Trime hun voorkeur heeft.” Bij de bouw van de nieuwe brede school komt ook de huidige locatie van De Paedwizer beschikbaar. Ook hier denkt het college aan herontwikkeling van nieuwbouwkavels. Na aftrek van de kosten schat Opsterland hier circa 1,1 miljoen euro te kunnen overhouden.