Ondernemen tijdens lockdown

Lockdown: Energie snel terug  

Potlood Redactie

De huidige lockdown kwam voor veel ondernemers halverwege december als een complete verrassing. Voor de zoveelste keer moesten ze plannen bijstellen. Maar ondernemers blijven ondernemers en kijken altijd vooruit. Sapeilt wekelijks de stemming bij drie ondernemers, deze aflevering nemen we een kijkje bij Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk.

‘Het voortdurend schakelen naar aanleiding van steeds veranderende maatregelen heeft zijn tol geëist, de batterij raakt leeg. We sturen onszelf en de medewerkers op retraite’. Dat mailden Edward en Marije de Leeuw van Sportcentrum Kortezwaag hun klanten op de dag van de lockdown. Maar die retraite duurde niet lang. “Nei in wike begûn it alwer te kriebeljen”, vertelt Edward. “Doe kamen der al wer ideeën, wy wolle graach foarútsjen.” 

Kortezwaag startte onder andere met een Challenge ‘Fittestart2021’, wat kort gezegd neerkomt op twee keer per dag bewegen, geen snaaierij en geen borrels. Het team van Kortezwaag begeleidt de deelnemers met tips en via een besloten Facebookgroep worden ervaringen uitgewisseldBuiten bij het Sportcentrum kunnen volwassenen bovendien in tweetallen in circuitvorm met elkaar onder begeleiding bewegen, ook spinning in tweetallen is mogelijk. “Dat rint eins de hiele dei troch, fan moarns acht oant jûns njoggen oere.”

Edward is blij dat de energie in zijn team terug is. In de eerste lockdown spande Kortezwaag zich uitgebreid in om via de Kortezwaagapp met allerlei ideeën en online activiteiten hun leden in beweging te houden, deze activiteiten zijn nog steeds beschikbaar. “Yn desimber wie de piip efkes leech, mar wy binne der wer hielendal.” 

Binnenkort gaat het Sportcentrum wandelen en hardlopen voor tweetallen aanbieden en komen er waarschijnlijk groepslessen via Zoom. Het team van Kortezwaag zoekt niet de randjes op van wat is toegestaan. Ze vragen zich volgens Edward bij iedere activiteit af of ze zichzelf bij de initiatieven ook senang voelen. “Dat is in hiele goeie graadmeter.” Veel leden bleven het Sportcentrum ondanks de beperkende maatregelen trouw. “Dêr binne wy bliid mei, dat jout moed.” kortezwaag.nl  

Delen