Nieuws

Marco Veenstra nieuw raadslid D66

Potlood Arend Waninge

Marco Veenstra (33) uit Beetsterzwaag is maandagavond geïnstalleerd als nieuw D66-raadslid in de gemeente Opsterland. Hij neemt de plek in van René Koopmans die twee weken geleden als gevolg van een verhuizing de raad heeft verlaten.

“Dy ferhuzing wie wol efkes in ferrassing, mar ik ha der nocht oan.” Veenstra is in het dagelijks leven docent Economie op het Lauwers College in Buitenpost. Bij de raadsverkiezingen van volgend jaar staat hij tweede op de lijst. De al gekozen lijsttrekker Shajan Aize de Wagt uit Bakkeveen kan de plek van Koopmans niet innemen, hij stond bij de laatste raadsverkiezingen niet op de lijst. Veenstra stond dat wel, op plek drie. Hij beseft dat het de komende maanden even wennen is, maar hij weet ook dat het nu tijd is om de partij verder te profileren. “Wy hoopje fansels op in twadde sit, al witte wy ek dat dit net maklik wurde sil. Ik bin derfan oertsjûge dat D66 ek in goede partij foar de gewoane man is. Dat wol ik graach sjen litte.” D66 heeft nu één zetel in de Opsterlandse raad.

Delen