Nieuws

Margje’s reed wordt eldorado

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

“De mienskip aan zet, applaus.” Na die woorden neemt wethouder Anko Postma zelf de schep ter hand om een eerste nieuwe boom aan te planten langs Margje’s Reed.

Langs het fiets/wandelpad tussen de Stationsweg in Gorredijk en Bûtewei in Terwispel werden vrijdag dertig bomen en vierhonderdvijftig struiken geplant. “It giet om in stikje biodiversiteit. We witte allegear dat it werom rint mei de ynsekten.” Daarom worden er bloeiende en bessendragende struiken en bomen geplant zegt Theunis Osinga, samen met Saapke Osinga (geen familie) initiatiefnemer van het opkalefateren van het pad.

Straks wordt het pad een oase van bloeiende meidoorn, gele kornoelje en andere soorten om insecten en vogels te trekken. De bomen en struiken worden aangeplant langs de westkant in vijf bosplantsoenen. Vorig jaar werd tijdens NLDoet al een begin gemaakt met het opknappen van Margje’s Reed. “We ha doe yn gearwurking mei Natuurvereniging Geaflecht in stikje ynsiedde mei planten en bijenhotels makke mei de bern.” Daarna werd in goed overleg met de gemeente een plan gemaakt om de biodiversheid nog meer te versterken. “It wie eins alinne mar gers en ikebeammen.”

Landschapsbeheer begeleidt de metamorfose, bomen en struiken werden door de gemeente geleverd. “Mei de gemeente ha we ôfspraken makke oer in oanpaste manier fan meanen. Sy ûnderhâlde it paad.” Schoolkinderen van it Ambyld uit Terwispel, leden van Natuurvereniging Geaflecht en buurtbewoners kwamen vrijdag helpen bij het planten. “Heel mooi dat jullie hier komen helpen. We vinden het als gemeente heel belangrijk dat we met z’n allen goed op de natuur en onze planeet passen.” Want biodiversiteit is belangrijk voor de toekomst, houdt de wethouder de kinderen voor.

https://youtu.be/AjK6NIdBFBs