Nieuws

Meepraten in de klankbordgroep mfa Gorredijk

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Mfa Gorredijk

Frans Jansen en Harrit Wester zijn lid van de klankbordgroep mfa Gorredijk. Zij praten mee over de inpassing van de nieuwe accommodatie in de omgeving. De discussie om de De Skâns wel of niet te verhuizen speelt in de klankbordgroep geen rol. “Die beslissing is al lang genomen.”

Harrit Wester zit als bestuurslid van ’t Nut namens de gebruikersgroep van De Skâns in de klankbordgroep. Hij draait er niet omheen. “Ik bin eins foar de renovaasje fan De Skâns, mar wol de kop net yn it sân stekke. It beslút om nij te bouwen is naam, no moatte wy derfoar soargje dat it sa moai mooglik wurdt.” Wester trad in een later stadium toe tot de klankbordgroep, nadat de gemeenteraad opriep om de gebruikers van De Skâns ook te laten vertegenwoordigen.

Frans Jansen vertegenwoordigt de omwonenden. Hij woont al veertig jaar in de Spinnerij. “We kijken dagelijks uit op de Burgemeester Harmsma School.” Toen de leden voor de klankbordgroep werden gezocht, leek hem dat wel interessant. Het besluit tot een nieuwe mfa was toen al genomen. “Bij mijn weten is dat in de klankbordgroep ook nooit een discussie geweest.” Veel contact tussen de klankbordgroep en het actiecomité ‘Dizze Skâns moat bliuwe’ is er dan ook niet.

De klankbordgroep adviseert vooral over het uiterlijk van het gebouw en de inpassing in de omgeving. De groep werd betrokken bij de keuze van de architect en sprak over het voorlopig ontwerp. Belangrijke aandachtspunten zijn de situering van de gebouwen in het plan, de verkeersstromen, de bereikbaarheid van de buurt, het parkeren en de inrichting van de openbare ruimte. Met de inrichting van de mfa bemoeit de klankbordgroep zich niet. Wester: “Dat is oan de gebrûkersgroep fan De Skâns. Fansels hâldt my dat wol bot dwaande. En ik ha dêr ek wol soargen oer.”

Beide mannen zijn tevreden over het verloop van het proces in de klankbordgroep, al verbaast Jansen zich wel over de rol die anderen hen soms toedelen. “Soms krijg je het gevoel dat er niets kan zonder dat wij iets besloten hebben. Maar wij zijn een adviesgroep en houden het proces in de gaten, meer niet. Wij nemen zeker geen beslissingen.” De klankbordgroep sprak uitvoerig over het voorlopig ontwerp van de nieuwe accommodaties. Ze zijn positief en maakten alleen een opmerking over het massieve karakter van de basisschool ten opzichte van het open en fragiele karakter van De Skâns.

Er is vanuit Gorredijk veel kritiek dat het dorp in het proces niet goed wordt gehoord. Wester en Jansen voelen zich met de klankbordgroep ook geen vertegenwoordigers van het dorp. Jansen: ”Het gaat in de klankbordgroep om de omwonenden, de direct belanghebbenden. Ik vind het ook heel logisch dat het zo is gegaan.”

Dat er protesten in het dorp zijn, begrijpen ze beiden goed. Volgens Wester is het dorp vanaf het begin niet goed bij de plannen betrokken en is er niet naar het dorp geluisterd. “Dat is hiel jammer en dêr rint it proses no hieltyd wer tsjinoan. De klankbordgroep lûkt him net folle fan de protesten oan. De gebrûkersgroep sit der oars yn. Wy bin no oan de beurt.”

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Buurt Trimbeets, Buurt Stationsweg, Buurt Spinnerij, ’t Algemeen Nut, Gebruikersgroep De Skâns, de BHS, De Skâns, basisschool De Treffer, het dorp Gorredijk/Plaatselijk Belang.