Nieuws

Meer aandacht voor fietsers

Potlood Renske Woudstra

De vijf gemeenten in Zuidoost-Fryslân willen fietsen in de regio aantrekkelijker maken, onder andere door de aanleg van een snelfietsroute tussen Drachten en Heerenveen. Ook is er aandacht voor het opknappen van bestaande fietspaden en de aanleg van nieuwe fietspaden.

De investeringen in fietspaden moeten belangrijke locaties, bijvoorbeeld werk-, onderwijs- en ov-locaties, beter met elkaar verbinden. Dit alles in de hoop dat inwoners vaker de fiets in plaats van de auto pakken. “De afstanden zijn relatief kort in onze regio”, aldus wethouder Libbe de Vries van de gemeente Opsterland. “Fietsen is een duurzame manier die bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Een stevig fietsnetwerk is essentieel voor een goed leefklimaat. Het is daarom belangrijk dat we de komende jaren deze stappen zetten.”

Snelfietsroute

De snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten zorgt voor een zo direct mogelijke verbinding tussen de twee plaatsen, maar deze route is ook voor recreatief gebruik een aanwinst. Eerder werd al bekend dat de gemeentes Opsterland en Smallingerland ook investeren in een snelfietsroute Drachten-Ureterp.

De vijf gemeenten (Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Oost- en Weststellingwerf) willen het fietsen verder aantrekkelijk maken door fietspaden te verbreden, het toevoegen van rode fietsstroken op wegen waar ook auto’s rijden en het aanleggen van vrijliggende fietspaden. De ambitie van de vijf gemeenten past in het plan ´Fiets!mpuls en Snelfietsroutes‘ van de provincie Fryslân. De gemeenten hopen daarom ook op provinciaal geld voor het project.