Nieuws

‘Meer nulmetingen rond gaswinning Langezwaag’

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

De gemeente Opsterland is het niet eens met het voornemen van de minister van Economische Zaken om in te stemmen met het winningsplan van Vermilion voor de gaswinning in Langezwaag. Ze wil onder andere meer nulmetingen aan woningen voorafgaand aan de winning.

De minister schrijft in het ontwerp-instemmingsbesluit binnen zes maanden een nulmeting voor aan een representatieve selectie van gebouwen die gevoelig zijn voor bodembeweging. Opsterland wil dat deze nulmeting geldt voor alle gebouwen in het gebied waar de bodem kan dalen als gevolg van de gaswinning.

Opsterland is het ook niet eens met de gang van zaken rond een eventuele vierde boorput in Langezwaag. De gemeente volgt daarin het advies van de Mijnraad die vindt dat Vermilion bij een eventuele vierde put opnieuw een herziend winningsplan moet indienen. De minister vindt dat niet nodig zolang de hoeveelheid te winnen gas onder de al gestelde prognose blijft.

Opsterland adviseert de minister daarom niet in te stemmen met het winningsplan. De gemeente Heerenveen nam eerder al hetzelfde standpunt in.