Ondernemen

Meer visspecialiteiten bij Nicole

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Nicole’s Keuken breidt het visaanbod uit. Zaterdag wordt het nieuwe concept op een open dag gepresenteerd. Nicole Miedema opende haar bedrijf een jaar geleden aan de Weibuorren. De neventak van Miedema Horeca Verhuur richt zich met catering, workshops en adviezen op zowel de particulier als op het bedrijfsleven. Nicole’s Keuken verkoopt een grote diversiteit aan kant-en-klaarmaaltijden.

Volgens Nicole weet iedereen hoe je een salade maakt, maar wat is nu de juiste manier om de aardappelen te prepareren, wat is er nodig voor een lekkere vissalade en hoe maak je vis en vlees op de barbecue nog beter en smaakvoller klaar? “Dy kennis wolle wy graach diele.” Vis en vissalades worden nu nog belangrijker in het assortiment. “We wolle mear mei fisk dwaan en ús deryn spesjalisearje, yn de maaltijden en by de workshops.” Nicole werkt daarbij samen met Rudie Seinstra van het Neusje van de Zalm. Rudie, een goede kennis van Nicole en haar man Rients, staat elke week in Ureterp met zijn viswagen en wordt de leverancier van de vis. “Dan ha wy it net oer it lekkerbekje en de kibbeling. Dat ferkeapet Rudie wol. Wy wolle ús ûnderskiede en sette yn op spesjaliteiten as paella, hjerring, broadsjes, salm en fisk foar de barbecue. Krekt efkes oars as yn de fiskwein.”