Ondernemen

Meet de hartslag van je team

Potlood Renske Woudstra

De samenstelling van een team binnen een bedrijf heeft veel invloed op de samenwerking tussen collega’s, het benutten en ontwikkelen van talent en het werkgeluk van de medewerkers. En dat alles bij elkaar is weer van invloed op de prestaties van het hele bedrijf. Kenonz in Gorredijk ontwikkelde de KENMIJ-app die op een speelse manier een analyse van het team maakt.

Aan de hand van swipes op gestelde vragen ontstaat een helder beeld van bijvoorbeeld het werkgeluk en de vitaliteit op een afdeling. “De teamanalyse geeft inzicht in de interessegebieden, de wensen van medewerkers op kantoor en het geeft ook weer wat voor soort teambuildingsactiviteiten populair zijn bij de medewerkers”, vertelt Marjolijn Kroon van Kenonz. “We vergeten de fun-factor dus niet. Op die manier blijft de vragenlijst laagdrempelig voor iedereen.”

De mogelijkheden van de app zijn volgens Kroon enorm. Er kunnen diverse thema’s aan bod komen. “Zo kun je ook peilen hoe het personeel over de huidige werkwijze denkt en of het duidelijk is welke koers een organisatie gaat varen. Ook is het via de KENMIJ-vragenlijst mogelijk om te peilen hoe medewerkers reageren op een koerswijziging. Medewerkers krijgen op deze manier de ruimte mee te denken, dat creëert ook weer betrokkenheid.” De app geeft gemiddelde scores voor bepaalde onderdelen. Zo werkt een score van 9,1 op het onderwerp werkgeluk motiverend voor de hele organisatie. Een score van 3,8 op het thema duurzaamheid kan voor de hele organisatie juist weer een motivatie zijn om samen de schouders eronder te zetten en bij een volgende meting beter uit de bus te komen.

Kenonz heeft de app ontwikkeld voor overheidsorganisaties, het werkgebied waar de detacheerder uit Gorredijk het meest actief is. De goede resultaten maakten Kenonz zo enthousiast dat nu ook een toepassing is bedacht voor commerciële bedrijven: taem.io. Bedrijven die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Marjolijn Kroon: marjolijn@kenonz.nl.