Nieuws

Mestvergister Wijnjewoude nog geen gelopen race

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De Proeftuin Aardgasvrije Wijken in Wijnjewoude kan niet slagen zonder het in een mestvergister geproduceerde groengas. Dat de Proeftuin zaterdag officieel is gestart, wil echter nog niet zeggen dat de mestvergister er ook daadwerkelijk komt. Daarvoor zijn er nog veel stappen te zetten.

Tegenstanders van de mestvergister vrezen dat er al onomkeerbare stappen zijn genomen en enkele fracties in de Opsterlandse gemeenteraad zijn bang dat ze in een fuik zwemmen waar ze niet meer uit kunnen. Dat ze niets meer te zeggen hebben over de mogelijke komst van de mestvergister. Vorige week kwam er iets meer duidelijkheid over de procedures na de publicatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Opsterland en Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) en de antwoorden op raadsvragen van FNP, BAS, GroenLinks-OpsterLanders en D66.

Vaststaat dat de mestvergister een wezenlijk onderdeel is van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Wijnjewoude wil het aardgas vaarwel zeggen door in 2028 enerzijds 45 procent minder gas te gebruiken dan in 2017. Anderzijds moet er uiterlijk in 2028 een miljoen kuub groengas per jaar worden geproduceerd.

Toetsen

Uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Opsterland en WEN blijkt dat Opsterland nog geen groen licht voor alle plannen heeft gegeven. WEN moet per deelproject een plan van aanpak indienen. Het college van B en W toetst deze plannen vervolgens aan de voorwaarden van zowel de Proeftuin als de samenwerkingsovereenkomst. Om een akkoord te krijgen moet er een positieve businesscase liggen en WEN moet aantoonbaar hebben geïnvesteerd in het krijgen van draagvlak en acceptatie voor de gekozen oplossing in het dorp. In een toelichting stelt wethouder Rob Jonkman dat dit verder gaat dan een inspanningsverplichting. “Het draagvlak moet er ook daadwerkelijk zijn, al weet je ook dat het bijna nooit lukt iedereen mee te krijgen.” Gaat het college akkoord, dan wordt dit besluit niet voorgelegd aan de gemeenteraad. “Het is een uitvoeringsbesluit”, aldus Jonkman.

Akkoord van het college is niet voldoende. De provincie Fryslân moet vervolgens een omgevingsvergunning afgeven voor de vestiging van de mestvergister. Daarvoor vraagt de provincie advies bij de gemeente Opsterland. Jonkman: “En dat zullen we niet geven zonder er eerst met de raad over te spreken. Het gaat dan niet alleen over ruimtelijke aspecten, maar bijvoorbeeld ook over mogelijke stankoverlast. Bovendien is maatschappelijk draagvlak ook voor de provincie heel belangrijk.”

Rol van de raad

Geeft de provincie vervolgens een ontwerpvergunning af, dan kan iedereen zienswijzen indienen. Jonkman: “Dat geldt ook voor de gemeenteraad. En is de vergunning definitief afgegeven, dan is er ook nog bezwaar mogelijk. De gemeenteraad komt dus wel degelijk nog aan bod. De gedachte dat het al een gelopen race is, klopt niet. De raad is alleen niet aan zet voorafgaand aan alle plannen, zoals de raad gewend is. Het project komt uit de mienskip, iets wat wij allemaal graag willen. Daar moet het eerst voldragen zijn en vandaar dat draagvlak ook zo belangrijk is.”

De vestiging van een mestvergister past onder voorwaarden binnen het in 2019 door de raad aangenomen bestemmingsplan voor de locatie van de voormalige waterzuivering aan de Tolleane. Deze locatie geniet de voorkeur van WEN, maar voorzitter Pieter de Kroon heeft vaker dan eens gezegd dat WEN openstaat voor eventuele alternatieve geschikte locaties. Of in dat geval een bestemmingsplanprocedure nodig is, hangt van de locatie af. Pieter de Kroon: “WEN heeft al veel onderzoek gedaan. Op verzoek van de gemeente gaan we nog één keer bekijken of andere locaties beter zijn. De uitkomsten delen we met het dorp. Geen overlast is nog steeds een belangrijk uitgangspunt.”

Informatiebijeenkomst

Dinsdagavond 6 april (19.30 uur) is er voor de Opsterlandse gemeenteraad een digitale informatiebijeenkomst over de Proeftuin Aardgasvrije Wijken Wijnjewoude. Deze is live te volgen via de site van de gemeente Opsterland.