Nieuws

Met taststok door Beetsterzwaag

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Stel, je ziet weinig tot niets. Je wilt een boodschap doen, maar komt veel obstakels tegen. Hoe voelt dat? Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland liet dit vorige week mensen aan den lijve ervaren. En wat blijkt? Laveren door de Hoofdstraat van Beetsterzwaag valt echt niet mee.

Geblinddoekt en met de bekende wit-rode taststok ondervindt wethouder Wietze Kooistra hoe een wandeling voor een visueel beperkte voelt. Tineke Pieters van Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, neemt hem in de arm. “Hoort u hoeveel geluid er om u heen is?”, vraagt ze. Dat is ook vanwege werkzaamheden in de gemeentetuin. Maar ja, het is de wethouder duidelijk dat je door het omgevingsgeluid niet goed hoort of er wat aankomt.

Wethouder Wietze Kooistra ondervindt hoe het is om blind over straat te gaan.

“It falt my best ôf”, constateert Kooistra als hij even voorbij het hekje zijn blinddoek afdoet. “Met de taststok zoek je geleidepunten. Maar er zijn hier niet overal stoepranden die je daarvoor kunt gebruiken. Bovendien komt hier ontzettend veel verkeer langs”, merkt zijn begeleidster op. Het zou een goede zaak zijn om ribbelstenen in het trottoir te plaatsen, adviseert ze. Zeker een aandachtspunt, vindt de wethouder. “We sitte regelmjittich mei de Werkgroep Toegankelijkheid om tafel. As der dingen binne wêr’t minsken lêst fan ha, dan wolle we dêr graach snel op ynspylje kinne.”

De Werkgroep organiseert regelmatig acties om weggebruikers, winkeliers en bewoners te wijzen op onveilige situaties op de trottoirs. “Mar dit is de earste kear dat we ús echt rjochtsje op minsken mei in fisuele beperking”, zegt Sietske de Vos. Rekening houden met visueel gehandicapten hoeft echt niet moeilijk te zijn, vindt ze. Zet bijvoorbeeld de vuilcontainer niet midden op de stoep, maar langs de kant; datzelfde geldt ook voor reclame-uitingen bij de winkels. En laat de zonneschermen niet te laag zakken om te voorkomen dat blinden en slechtzienden ertegenaan lopen.

Centrummanager Karin van Rijs.

Centrummanager Karin van Rijs vindt het niet zo eng om met blinddoek over de stoep te gaan. “Maar ik heb iemand in de arm, dat scheelt.” Met Tjitske Zuidema van de werkgroep wandelt ze richting Kruidvat. “Hier kun je vrij goed lopen, maar zou je naar de overkant willen, dan wordt het lastig”, wijst Tjitske. Ze nemen de proef op de som. Karin heft haar taststok, benieuwd of automobilisten dit teken herkennen. Dat lukt, de auto’s stoppen keurig. Het punt waar ze oversteken, heeft echter nog een ander lastig kenmerk: er zijn geen stoepranden.

Ook Jan Dijkstra van Fysiek Beheer Opsterland, waaronder wegonderhoud valt, biedt zich aan als proefpersoon. “Ik ha regelmjittich kontakt mei de wurkgroep.” Een stukje blindlopen is toch anders, merkt hij. “Ik fyn it lestich, op dizze manier ûnderfynst it dochs oars.” Samen met Tjitske steekt hij de weg over. Tjitske werkte jarenlang zelf bij Visio en kent de gevaren voor visueel beperkten op straat. “We leare de minsken om pas oer te stekken as der neat oankomt.” Maar dat valt niet mee, de stoet auto’s is eindeloos, het lawaai ook. Gelukkig stoppen ook hier de automobilisten voor de hooggeheven wit-rode stok.