Nieuws

Metamorfose voor kruispunt Sparjeburd

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Nog één keer werden Sparjeburd en de Binnenwei afgesloten voor verkeer. Niet vervelend voor aanwonenden dit keer, want er stond een feestje op het programma. Heel Hemrik liep vrijdagavond uit om het nieuw aangelegde shared space-plein te openen.

“We bin bliid, it doarp is derfan opknapt”, zegt Plaatselijk Belang-voorzitter Binne Visser. “We woenen altyd al graach dat it doarp op dizze krusing begjint, mei dit projekt koe dat.” De omwonenden zijn ook blij met de bonus: de verkeersdrempels van klinkers zijn vervangen door stillere varianten van asfalt. In januari startte aannemer Heijmans met de aanpak van het stuk Weinterp tussen de vernieuwde N381 en het kruispunt bij Sparjeburd. In dorpen rond de vernieuwde N381 is fors geïnvesteerd in het verbeteren van de verkeersveiligheid en het herinrichten van de dorpskernen. De opening van het dorpsplein bij Hemrik is de afsluiter van het project.

Feiliger

“Ik fyn it in plaatsje”, zegt wethouder Wietze Kooistra. Het hele traject van N381 tot en met Hemrik is ingericht als 60-kilometerweg. “Dêrtroch is it feiliger. No sille wy sjen hoe’t de ferkearsstromen har ûntwikkelje. Mei kastjes registrearje wy it ferkear, letter besjogge we at der maatregels nedich binne om by te stjoeren.”

De wethouder kreeg bij de opening hulp van basisschoolleerlingen. Midden in de grote kring kinderen gooide hij, begeleid door knallende confettikanonnen, een kartonnen cirkel naar Jesper. De cirkel verwijst naar het nieuw geplaatste kunstwerk van Alie Popkema uit Bakkeveen. Twee grote cortenstaalobjecten markeren het begin en eind van het langgerekte dorp en verbeelden de omarming. Daartussen drie ronde schijven die het wezen van Hemrik verbeelden: turf, water en bos.

Totempaal

De markante en kleurrijke totempaal is van het kruispunt verdwenen. Tot zeer grote spijt van Durk Wassenaar. “It wie in symboal, ik koe de peal út hûs wei sjen. Hy stie der al fan 1960 ôf, ik ha him noch reparearre doe’t er jierren ferlyn omseage waard. Mar no moast dy bulte âld izer derhinne.” Het nieuwe kruispunt had voor hem niet gehoeven: “Se ride no hurder as foarhinne.” De totempaal is verhuisd naar speelbos Sparjebird even verderop.

Jaap Russchen woont ook pal naast het nieuwe plein. “Ik fyn it geweldich, prima! En do moatst dy ôffreegje of it wol de bedoeling wie om de snelheid derút te heljen. It doel is mear in oersichtlik plein.” In eerste instantie had hij zorgen over de fietsers op het plein, ook zijn kinderen moeten erlangs. “Foarhinne wie it fytspaad skieden fan de dyk. Mar de fytsers fine harren paad wol, ha ik al sjoen.”

Onder een stralend zonnetje was het nog lang gezellig op het dorpsplein met livemuziek, een borreltje en ijsco’s. Binne Visser: “Dy ijskokarre komt hjir al santich jier. It soe moai wêze as der nochris in fiskkarre by komt te stean. Dat dit in funksjoneel plein wurdt en net allinne foar it ferkear.”

Delen