Nieuws

Mienskip Gorredijk maakt vaart

Camera Marije Geertsma Potlood Renske Woudstra Map Mfa Gorredijk

De kopgroep van de mienskip in Gorredijk heeft haast met het maken van plannen voor De Skâns en Sportcentrum Kortezwaag. Nog voor de zomer moet er veel meer duidelijk zijn over welke scenario’s haalbaar zijn. De gemeenteraad is enthousiast over de aanpak tot nu toe.

Als er één dossier is waar het altijd weer anders loopt dan gedacht, is het bij de plannenmakerij voor De Skâns en Kortezwaag. De gemeenteraad schoof vorig jaar het plan voor een nieuwe Skâns van tafel en legde de bal vervolgens bij de Gordykster mienskip. Het duurde tot het najaar voor de mienskip ook echt in actie kwam, maar nu zit er vaart in de plannen.

Het idee van de gemeenteraad om eerst een raadsconferentie te organiseren, om piketpaaltjes te slaan voordat de mienskip aan de slag ging, sneuvelde. De raadsconferentie heet nu een raadsdialoog. Maandagavond sprak de gemeenteraad voor het eerst met de kopgroep van enkele tientallen Gordyksters. En zij hebben een duidelijk advies: raad en college, blijf nog maar even op je handen zitten. Laat ons eerst nog maar een stap verder zetten. De raadsleden nemen dat advies graag ter harte. Gepaard met enkele vragen en een enkele kritische opmerking, kwamen ze vooral met enthousiaste reacties op de aanpak van de kopgroep en de daarbij loskomende energie.

Scenario’s

De eerste bijeenkomst met belangstellenden, vorig jaar oktober, leverde veel ideeën en suggesties op. De kopgroep heeft ze geïnventariseerd en gerubriceerd. Volgende stap is om, met behulp van een frisse blik van buiten, een aantal scenario’s te selecteren en deze vervolgens door te rekenen op haalbaarheid. Daarna is de mienskip weer aan bod om de scenario’s te beoordelen, waarna de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord heeft. De kopgroep is ambitieus, in maart/april moet er al meer duidelijk zijn. Gedacht wordt aan twee scenario’s voor De Skâns en twee scenario’s voor Kortezwaag.

Als het aan de kopgroep ligt houdt de gemeente Opsterland ook in de uitvoering een terughoudende rol. Basis van de scenario’s is een stichtingsmodel waarmee bouwbedrijf Van Wijnen in Leeuwarden ervaring opdeed. De projectontwikkelaar neemt de hele ontwikkeling, inclusief financiering en langdurig onderhoud voor haar rekening. Een externe openbare toets moet garanties geven voor een marktconforme prijsstelling van alles. Het belang van de mienskip staat voorop en niet dat van de bouwer. Volgens de kopgroep zijn er ook nog geen verplichtingen richting Van Wijnen, het bouwconcern helpt nu alleen bij het maken van plannen. Door deze constructie wordt volgens de initiatiefnemers al het geld maximaal in het gebouw geïnvesteerd en niet in dure adviseurs en dito aanbestedingsprocedures.

Gezonde exploitatie

Bij de verdere ontwikkeling staat vooral de gezonde exploitatie op lange termijn voorop, zonder verrassingen voor de gemeente. Een stichting zorgt voor de exploitatie. De gemeente staat garant voor een jaarlijkse exploitatiesubsidie en voor de borg van de financiering. Ondanks alle positieve energie is de kopgroep ook realistisch: het is nog geen gelopen race. De ingewikkelde fases met schurende belangen en het maken van moeilijke keuzes moeten nog komen.