Nieuws

Mienskip neemt initiatief voor Skâns en Kortezwaag

Camera Marije Geertsma Potlood Arend Waninge

Sinds dit voorjaar is het stil rond de toekomst van De Skâns en Kortezwaag. Een aantal voortrekkers neemt nu het initiatief om het proces vanuit de mienskip weer op gang te trekken. Te beginnen met een bijeenkomst op maandag 14 oktober (19.30 uur) in de BHS. “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Gorredijk hun betrokkenheid laten zien.”

Het besluit van de Opsterlandse gemeenteraad begin juni was klip en klaar: er komt geen nieuwe Skâns als onderdeel van een mfa. Bovendien besloot de raad om de toekomst van De Skâns in handen te leggen van de mienskip van Gorredijk. Daarmee werden ook de plannen voor de uitbreiding en renovatie van Sportcentrum Kortezwaag voorlopig stopgezet.

Daarna bleef het stil. Dat duurt een aantal Gordyksters te lang. “We willen allemaal het beste voor Gorredijk, reden om de handschoen op te pakken”, vertelt woordvoerder huisarts Bart Maats. “Er moet wat gebeuren. Goede voorzieningen zijn belangrijk voor het dorp. Een modern sportcentrum waar iedereen kan sporten: individueel en in teamverband, breedte- en topsport. En een centrum waar de mienskip kan samenkomen, voor bijeenkomsten, voor theater, voor verenigingen. Maar wat willen we met elkaar? Die vraag staat de eerste avond centraal.”

Koppeling

De initiatiefnemers koppelen de toekomst van De Skâns en Sportcentrum Kortezwaag aan elkaar. Maats onderstreept het besluit van de gemeenteraad sport te concentreren in Kortezwaag. “Een oplossing voor De Skâns moet gelijke tred houden met de plannen voor Kortezwaag. Maar ook de behoefte van het onderwijs is hierbij van belang? Je kan het een niet los zien van het ander.”

“We pakken de draad vanaf het begin op door open en transparant de behoefte van de Gorredijkster mienskip te peilen”, vertelt Maats. “Er gebeurt genoeg in Gorredijk waar we trots op kunnen zijn en energie van krijgen. Het woord is aan de mienskip. Nu kunnen we laten zien dat Gorredijk voldoende mienskip heeft om zelf toekomstplannen te maken. En dus rekenen we erop dat Gorredijksters op 14 oktober in de BHS komen om hun betrokkenheid te tonen bij hun dorp.”

De initiatiefnemers betrekken leerlingen van de BHS bij hun initiatief en rekenen zeker ook op de komst van twintigers, dertigers en veertigers. Maats: “Zij zijn het immers die in de toekomst gebruikmaken van de faciliteiten in De Skâns en Sportcentrum Kortezwaag. Op 14 oktober wordt er zo weinig mogelijk teruggekeken. Daar is al voldoende over gezegd. Het gaat om de toekomst. We beginnen op nul.”

Atty Ekema, directeur van De Skâns, is blij met het initiatief, waar ze in een vroeg stadium bij is betrokken. “Het klinkt heel mooi. Het is goed dat er eindelijk wat gebeurt en dat er niet alleen over, maar ook met De Skâns wordt gesproken. Iedereen moet worden gehoord.”

Ook Anneke Breeuwsma van Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat Gorredijksters nu samen iets ondernemen. “Er is nog niets, maar Gorredijk moet nu saamhorigheid laten zien. Op straat zijn er altijd volop meningen. Die willen we de veertiende ook graag horen.” De initiatiefnemers zochten ook contact met Gerard Rooker, eerder nauw betrokken bij de voormalige actiegroep ‘Dizze Skâns moat bliuwe.’ “Ik ben en blijf graag betrokken bij de toekomst van De Skâns en zal de belangen van de cultuur en De Skâns goed in het oog houden.”

‘Gorredijk in zijn kracht’

 

Wethouder Anko Postma juicht het initiatief in Gorredijk toe. “Na het raadsbesluit hebben we bewust gewacht op wat er uit het dorp komt. Gorredijk is zeker in staat om de Krêft fan de Mienskip te mobiliseren. Het recente SamenLoop voor Hoop-evenement is voor mij een goed voorbeeld. Wat mij betreft dient de uitkomst van de avond als input voor de raadsconferentie over de toekomst van de voorzieningen in Gorredijk, later dit jaar.”