Nieuws

‘Mijn pake is crazy!’ integreert drie talen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Meertaligheid staat centraal in het boek ‘Mijn pake is crazy!’ en het project ‘Keunst en Fleanwurk.’ Gedeputeerde Sietske Poepjes nam donderdag in Nij Beets het eerste exemplaar van het boek in ontvangst op de trijetalige basisschool De Jasker.

 

Auteur Folkert Oldersma gebruikt in het boek dat is bestemd voor de bovenbouwleerlingen van de basisschool zowel Nederlands, Frysk als English. Hij vertelt niet een verhaal in drie talen, maar de drie talen zijn organisch verwerkt in één verhaal. Centraal staan drie personen. De Nederlandstalige Femke gaat uit logeren bij pake, die ze niet kent. Hij spreekt Fries in een wereld vol kunstenaars waar Fries ook de voertaal is. Tijdens de logeerpartij maakt Femke kennis met de Ierse buurjongen Sean die het English inbrengt. Resultaat is een humoristisch en spannend jeugdboek, met illustraties van Michel Bouma, dat naast meertaligheid ook gaat over kunstbeoefening. Alle Friese basisscholen krijgen het boek gratis aangeboden.

 

Keunst en Fleanwurk

Het boek is onderdeel van het meertalige onderwijsproject ‘Keunst en Fleanwurk’ met diverse activiteiten op het gebied van taal, meertaligheid, wetenschap en technologie, kunsthistorie, kunstbeschouwing en kunstbeoefening. Het project vergt veel initiatief van de leerlingen. Ze moeten kennis vergaren, onder andere door het spel ‘De Toren van Babel’ te spelen en oplossingen vinden in het onderzoekcircuit op het terrein van wetenschap en technologie. Onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal in het project.

Het aanbod bij meertalige scholen is vaak gescheiden. Talen krijgen afzonderlijk aandacht. ‘Keunst en Fleanwurk’ geeft de aanzet om de drie talen te integreren in andere schoolvakken. Het onderwijskundige deel van het project is in handen van Jimke Nicolai van het in Nij Beets gevestigde Bureau voor Levend Leren (BLL). Dit bureau ontwerpt en onderzoekt uitdagende onderwijsarrangementen en heeft een educatieve uitgeverij.

‘Mijn pake is crazy’ telt 88 pagina’s, kost 10 euro en is te bestellen via www.levendleren.nl.

Basisschool De Jasker werkt al sinds 2011  integraal met drie talen: Nederlands, Fries en Engels. Sinds 2014 is De Jasker officieel in Trijetalige skoalle.