Cultuur

Mildamster brêge blijvend op de kaart

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra Map LF2018

Donderdag 12 april 1945 was Mildam het eerste dorp van de gemeente Heerenveen dat bevrijd werd. En dat dankzij de Mildamster brêge, het was de enige brug over de Tjonger die niet door de Duitsers werd opgeblazen. Zaterdag onthulde Lutz Jacobi een informatiepaneel bij de brug.

“Ik tink dat hjir hjoed wol hast likefolle minsken stean as op 12 april 1945.” Het dorp mag trots op deze brug zijn vindt de oud-inwoonster van buurdorp Katlijk en voormalig Tweede Kamer-lid Lutz Jacobi. “Dizze brêge betsjut thúskommen. Ik ha hjir froeger faak swom.”

De oude elegante brug uit 1886 werd in 1930 vervangen voor het huidige robuuste exemplaar, meldt het informatiebord. In de Tweede Wereldoorlog speelde de brug een belangrijke rol. Alle bruggen naar het noorden waren door de Duitsers opgeblazen maar niet die van Mildam. En dat dankzij brugwachterzoon Schokker die de ontsteking onklaar maakte. Hierdoor konden de Canadezen doorstoten naar de rest van Friesland waar op 15 april de bevrijding volgde.

Een prachtig verhaal is het. Maar er zijn meer historisch interessante plekken in het dorp. Op nog vijf plekken staat een informatiepaneel en er is een wandelroute gemaakt. Met Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) als aanleiding werd in Mildam het project ‘Mildam blijvend op de kaart’ opgestart. Anke Beerda van de werkgroep: “Het is het doel dat de informatiepanelen blijvend zijn voor de komende twintig jaar. En dat past binnen het kader duurzaamheid van LF2018.”

Elk paneel – er moet nog één geplaatst worden bij de oude Saksische boerderij – vertelt het verhaal over de achtergronden van die plek. Bijvoorbeeld bij het oude kerkje wat nu galerie is en de watermolen aan de Tjonger. “Op het kaartje van de wandelroute hebben we ook markante punten aangegeven, daar staan geen panelen.” De achterkant van de routekaart vertelt hier de verhalen: over de oude stelpboerderij De Middelste Dam, de korenmolen die eeuwenlang aan de onverharde Molenlaan stond en de Tjongerkerk. “Voor de route hebben we zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande wandelknooppunten.”

Initiator en trekker van het project ‘Mildam blijvend op de kaart’ is Alie Rusch vanuit Plaatselijk Belang. “Het was een groter project dan ik aanvankelijk dacht. De panelen ontwikkelen is één ding, het plaatsen kende vele hobbels. Soms was er moeizaam overleg met eigenaren van de grond, er zat puin in de grond, uitzicht werd belemmerd en voor het paneel bij de brug moest toestemming gevraagd worden van onze buurgemeente.” De zes informatiepanelen zijn voorzien van een foto uit oude dagen en een uit de huidige tijd. Veel van de historische informatie werd aangeleverd door Henk Hidding en Bauke Vissser van de werkgroep Oud-Mildam. Gemeente Heerenveen verstrekte subsidie voor 75 procent van de kosten, sponsoren vulden het bedrag aan. Vele vrijwilligers en lokale ondernemers zorgden voor de uitvoering.

De wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij camping De Geele Bosch, het galeriekerkje en Hof van Schoterland. “In de maanden mei tot en met september organiseren we elke laatste zondag van de maand een wandeling onder leiding van een bekende Nederlander.” Wie dat wordt, wordt kort tevoren bekendgemaakt.