Nieuws

Milieustraten worden ‘grenzeloos’

Potlood Arend Waninge

De milieustraat van Omrin in Gorredijk is vanaf 1 januari niet alleen meer toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Opsterland. Ook inwoners van de gemeente Heerenveen en een aantal andere Friese gemeenten zijn welkom.

De gemeente Opsterland, Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland willen samen met Omrin de milieustraten toegankelijker maken voor haar inwoners. De verzamelplaatsen zijn in hun ogen belangrijke schakels in de duurzame kringloop van grondstof en goederen.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners van deze gemeenten daarom ook terecht op elkaars milieustraten in Franeker, Gorredijk, Grou, Heerenveen, Leeuwarden, Oosterwolde en Stiens.

Op deze milieustraten gelden vanaf 2018 dezelfde voorwaarden en tarieven. Bezoekers kunnen zich aanmelden met de milieupas. In gemeenten die nog geen milieupas kennen, kunnen de bezoekers zich identificeren met de postcode en een ID.

In 2018 worden de Milieustraten ook verder doorontwikkeld. Bezoekers krijgen nog betere informatie over recyclen en circulaire economie. Daarbij staan veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid voorop. Met als uitgangspunt: afval is grondstof voor nieuwe producten en duurzame energie.

Delen