Nieuws

Miljoenen voor centrum Jubbega

Potlood Arend Waninge

Het centrum van Jubbega is weer een stap verder. Het college van B en W van de gemeente Heerenveen heeft de centrumvisie Jubbega en de bijbehorende investering van circa drie miljoen euro vastgesteld. De gemeenteraad beslist in september over het plan.

Eind mei bepaalden inwoners en ondernemers zelf welke concrete projecten in het centrum zij het belangrijkst vinden. Uit de kostenramingen bleek toen al dat de vier projecten met de meeste stemmen passen binnen het budget van drie miljoen euro dat eerder door het college als uitgangspunt was meegegeven. Het gaat onder andere om de herinrichting van de overkluizing over de vaart als ontmoetingsplek. Om de waterbeleving te vergroting wordt de waterkade langs de vaart aangepakt en krijgt de brug over de P.W. Janssenweg een ander uiterlijk. De wegen in het centrum van het dorp worden heringericht, waarbij onder andere eenrichtingsverkeer langs de vaart wordt ingevoerd.

Met de uitvoering van de plannen verwacht Jubbega een (economisch) toekomstbestendig en vitaal centrum te realiseren. Maar, benadrukt het college, daar is meer voor nodig dan een mooie inrichting. Daarom zijn ook het versterken van het ondernemerschap, de samenwerking en marketing meegenomen in de centrumvisie.

De plannen in Jubbega zijn een coproductie van Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag, ondernemersvereniging HNI en de gemeente Heerenveen. De inwoners van het dorp konden op verschillende momenten meepraten over de inhoud van het plan. Door de coronamaatregelen gebeurde dat het laatste jaar vooral digitaal. Wethouder Jelle Zoetendal: “De betrokkenheid was groot. Bewoners en ondernemers van Jubbega kennen het dorp als geen ander en weten zelf het beste wat Jubbega nodig heeft. Het is echt een plan voor en door Jubbega. Zoetendal bedankte donderdag de leden van Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag voor hun inzet bij de ontwikkeling van de centrumvisie. Zij ontvingen een aardigheidje voor alle creativiteit en het actieve meewerken aan de alternatieve participatiesessies.

 

Delen