Nieuws

Minder terugvorderingen in Opsterland  

Camera Sietse de Boer Potlood Redactie

De gemeente Opsterland heeft vorig jaar 67 keer een bedrag teruggevorderd van bijstandsgerechtigden. In veruit het grootste aantal gevallen (53) ging het om bedragen tot duizend euro. In drie gevallen ging het om meer dan 10.000 euro. In totaal keerde Opsterland vorig jaar 540 bijstandsuitkeringen uit. In 2018 (128 maal) en 2019 (122 maal) lag het aantal terugvorderingen een stuk hoger.  

Opsterland spreekt liever niet over fraudeurs, stelt het college van B en W in antwoord op raadsvragen van Klaas de Boer (BAS). Iemand die bijvoorbeeld iets vergeet te melden is niet direct een fraudeur. Bij circa driekwart van de terugvorderingen gaat het om dit soort gevallen.

Daarnaast gebeurt het dat uitkeringen nog even doorlopen nadat de persoon in kwestie inmiddels een baan heeft gevonden of nadat er andere inkomstenbronnen zijn. In de afgelopen drie jaar werden jaarlijks twaalf tot achttien boetevorderingen uitgeschreven. Dat gebeurt vooral in gevallen waarbij er geen goede verklaring voor de extra inkomsten is of wanneer het contact tussen de bijstandsgerechtigde en de gemeente slecht verloopt. Opsterland zegt heel terughoudend te zijn met terugvorderingsboetes.  

Naar aanleiding van de commotie die er in andere gemeenten, waaronder Heerenveen, ontstond over terugvordering van bijstandsuitkeringen, heeft wethouder Libbe de Vries zijn werkwijze aangepast. Bezwaarschriften tegen terugvordering komen altijd al bij het college van B en W op tafel, De Vries wil nu ook de achtergronden weten van lopende complexe gevallen.

Hij stelt wel dat een gemeente gebonden is aan de landelijke wetgeving en de bijbehorende inlichtingenplicht van mensen met een bijstandsuitkering. “Ik soe wol wat mear romte ha wolle, mar dan moat de wet earst oanpast wurde.” De Vries juicht bijvoorbeeld het initiatief in Heerenveen toe dat iemand met een bijstandsuitkering jaarlijks een beperkt bedrag extra mag ontvangen.

Tegelijkertijd schetst hij een daarbij behorend dilemma. Het verschil tussen een bijstandsuitkering en minimumloon is niet zo groot. “En it moat net sa wêze dat ien yn de bystân safolle derby krije mei, dat der sawat krekt likefolle oerbliuwt as by immen dy’t folledich wurket foar minimumlean.”  

Kinderopvangtoeslag

Opsterland telt vier gezinnen die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, twee van hen hebben zich inmiddels op het gemeentehuis gemeld. Zij hebben volgens De Vries geen behoefte aan extra ondersteuning van de gemeente. De namen van de andere gezinnen zijn onbekend; de gemeente krijgt de namen vanwege privacywetgeving niet van de Belastingdienst.