Sport

Mooi combineweer

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Eigenlijk was het wedstrijdveld voor de NK Combinerace zondag verzadigd door overvloedige regenval. Zeker in één hoek was het echt ploegen voor de landbouwmonsters. “Mar dat wie wol leuk foar it publyk en ik leau dat de dielnimmers it ek wol in útdaging fûnen.”

De organisatie moest wel aanpassingen doen vertelt Jos Danes van het Tynster Spektakelweekend. “We ha it hiele terrein ferboud mar it grutste probleem wie it parkearen.” Het beoogde parkeerveld was te nat. Een droger stuk land, dichter bij het dorp, werd aangeboden door de familie Elshof. “In oprop op Facebook levere tsien taxibuskes op, we ha seis ynsetten.” De pendeldienst naar het raceterrein was gratis.

De combine van Tijnje (nr. 44) eindigde als derde in het dagklassement van de standaardklasse. In de vrije klasse werd het nog even spannend toen er een enorme steekvlam uit een motor kwam. De aanwezige hulpdiensten blusten de brand snel. Een van de deelnemers sloeg over de kop. De NK Combinerace trok bijna vierduizend toeschouwers. Het hele feestweekend in Tijnje vroeg aanpassingen vanwege het weer. De trekkerbehendigheid werd in afgeslankte vorm verplaatst naar het bedrijventerrein. “Elkenien hat allemachtich hurd skeakele om alles klear te krijen. It wie ien grutte saamhorigheid.”

Combinerace Tijnje.

Combinerace Tijnje.

Combineraces Tijnje.

Combinerace Tijnje.