Cultuur

Muziekverenigingen zoeken Nij Talint

Potlood Arend Waninge

Iedereen die eens een blaas- of slagwerkinstrument wil leren bespelen en het leuk lijkt om samen te musiceren kan vanaf eind maart terecht bij het Nij Talint Orkest Opsterland. Dit muziekproject voor volwassenen is een samenwerkingsverband tussen de muziekverenigingen van Gorredijk, Jonkerslân, Tijnje, Ureterp, Beetsterzwaag en Bakkeveen.

Het project bestaat uit een serie van tien repetities op zaterdagmiddag (13.30-15.30 uur) in mfc De Bining in Hemrik. De repetities worden afgesloten met een concert waarbij ook leden van de deelnemende muziekverenigingen betrokken zijn. Om mee te kunnen doen is muzikale ervaring of het kunnen lezen van noten niet nodig. “De wille stiet foarop”, vertelt Annewiep Bloem, samen met Guus Spieksma verantwoordelijk voor het project. “Wy wolle minsken graach ûnderfine litte hoe prachtich it is om mei elkoar musyk te meitsjen.” De organisatie zorgt voor een lessenaar en een instrument. Deelnemers kunnen van tevoren aangeven welk instrument ze willen bespelen, maar het kan ook nog ter plekke bij de eerste les worden bepaald. Aan vergelijkbare initiatieven deden elders in de provincie en in andere delen van het land al meer dan zevenhonderd muzikanten mee. “En de ûnderfining is dat folle dielnimmers nei de tiid fierder gean. De reaksjes binne hiel entûsjast.” De Federaties Opsterlandse Muziekverenigingen (FOM) is de eerste federatie die het initiatief namens meerdere verenigingen aanbiedt. Deelname aan de cursus kost 125 euro. Voor aanmelden, vragen en informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Annewiep Bloem: 06-1164 1742 of nijtalintorkest@gmail.com.

www.nijtalintorkest.nl.

Delen