Nieuws

Van NEE tegen gas naar nee, tenzij

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

De gemeenteraad in Heerenveen neemt gas terug in haar voortvarendheid om toekomstige nieuwe gaswinning binnen de gemeentegrenzen te keren. Het duidelijke NEE van een motie in maart werd donderdag afgezwakt naar nee, tenzij. Het heeft alles te maken met Ultradiepe Geothermie.

Binnen een jaar heeft Heerenveen nu twee keer haar positie ten opzichte van gaswinning binnen haar gemeentegrenzen gewijzigd. Bij de plannen voor gaswinning in Nieuwehorne koos Heerenveen vorig jaar voor een ja, mits houding. Vermilion mocht onder bepaalde voorwaarden los. Door de hele discussie rond de boorput in Langezwaag smolt het vertrouwen in Vermilion echter helemaal weg. Het leidde in maart tot een aangenomen motie waarin het college van B en W werd gevraagd er alles aan te doen om boringen op nieuwe locaties tegen te gaan. Een onverbloemd NEE.

In een extra commissievergadering sloeg de stemming donderdag bij de meeste partijen weer om naar nee, tenzij. Dat heeft alles te maken met plannen voor Ultradiepe Geothermie, een methode om gebruik te maken van aardwarmte. Vermilion, kaasproducent A-ware en adviesbureau Ekwadraat werken aan een plan om het gebruik van aardwarmte in de zuivelfabriek te onderzoeken. Wethouder Siebren Siebenga verwacht dat hiervoor binnenkort een aanvraag wordt ingediend.

Bij het ultradiepe boren naar geothermie bestaat de kans dat er onderweg gas wordt aangetroffen. Siebenga: “De wet seit dat dit gas dan wûn wurde moat.” Blijft de raad bij het keiharde nee tegen nieuwe winningen, dan moet Heerenveen ook nee tegen geothermie zeggen. Terwijl deze techniek aan de andere kant misschien bijdraagt aan de wens om een energie-neutrale gemeente te worden.

Het NEE-standpunt is volgens het college ook juridisch niet houdbaar. Als er geen ruimtelijke motieven zijn om planologisch niet mee te werken aan nieuwe plannen, schat het college in dat zo’n besluit de rechterlijke toets niet overleeft.

Alleen de fracties van VVD en Gemeentebelangen kozen een andere route. Zij blijven voorstander van Ja, mits.