Cultuur

Niets moet, veel mag op Boartersdei 2019

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Een hele dag lekker buiten spelen, wat omprutsen, uitvinden, knutselen en spelletjes doen. Een dat zonder telefoon of beeldscherm. Kunnen kinderen dat anno 2019 nog? Daar zijn ze in It Damshûs wel van overtuigd. Zaterdag 18 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse Boartersdei in Nij Beets.

Gea Elzinga verzamelt al weken fietsventielen en kurken. Daarnaast bouwt ze thuis lanceerinstallaties. Allemaal voor een fraai nieuw spel op de Boartersdei in It Damshûs, komende zaterdag. “Doel is dat de kinderen met een fietspomp lucht in een petflesje pompen, zodat deze als een raket wegschiet. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat het flesje zo hoog mogelijk komt.”

Iemand van de organiserende commissie zag de truc met de fles vorige zomer ergens anders. “En dan maken we een foto en zetten het direct op een lijstje. Wij hebben onze ogen het hele jaar open. Al in januari begint het selecteren van de activiteiten.” Vanzelfsprekend zijn er vaste onderdelen, die bij gebleken succes ieder jaar weer opduiken in het programma. Maar Boartersdei heeft ook ieder jaar een thema. Dit jaar is dat ‘De loft yn’. Volgens Gea kun je dat op verschillende manieren uitleggen. Natuurlijk door het flesje de lucht in te schieten. “Kinderen kunnen ook hun eigen vlieger bouwen. Maar je kunt het ook uitleggen als ‘vrij zijn om te doen wat je leuk vindt’. Die ongedwongenheid is belangrijk op Boartersdei. Niets moet, veel mag.”

Reacties

De organiserende commissie let er sterk op dat ieder kind iets leuks in het programma vindt. “It iene bern docht graach spultsjes, in oar mei graach wat meitsje”, vertelt Ans Feenstra, een van de organisatoren. “It samenstellen is elk jier in hiele leuke útdaging.” De organisatie van de volgende editie begint eigenlijk direct aan het einde van een Boartersdei. Ze inventariseren de reacties van de kinderen, maar bespreken ook waar ze tegen aanliepen. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld veel kleinere kinderen tot vier jaar. Gea: “Voor hen is zaklopen bijvoorbeeld lastig. Daar houden we dit jaar rekening mee. Naast steltlopen voor de oudere kinderen, kunnen de kleinsten op blikjes lopen. Het verbaast mij ieder jaar weer dat deze oude Hollandse spelletjes altijd zo in de smaak vallen.”

Boartersdei is altijd in ontwikkeling; dat is ook nodig om de dag fris te houden, zodat kinderen die ieder jaar komen steeds wat nieuws ontdekken. Vorig jaar kwamen er zo’n 400 kinderen naar de Boartersdei. Dat zijn er ook wel meer geweest. In de hoogtijdagen werd ook het dubbele aantal wel aangetikt. Ans: “Do sjochst dat der hieltyd mear aktiviteiten organisearre wurde. De konkurrinsje is grut.” De kinderen komen overal vandaan. Uit een wijde regio om Nij Beets, maar ook uit gezinsvervangende tehuizen en er komen veel vakantievierders uit de regio. “We hingje dan ek hiel folle posters op.”

Andere datum

In de zoektocht naar meer publiek is de afgelopen jaren ook geschoven met de datum van de Boartersdei. In het verleden was de laatste zaterdag van de grote schoolvakantie in de zomer vaste prik. “Maar dan komen mensen net terug of moet thuis alles weer op orde. Het werd daarom ook steeds lastiger om op dat moment voldoende vrijwilligers te vinden.” De laatste drie jaar is daarom gekozen voor een datum eerder in het jaar.

Dat scheelt ook in het aantal vrijwilligers. Iedere activiteit vraagt om begeleiding. Op een Boartersdei zijn ongeveer vijftig vrijwilligers actief. Ans: “Dêr binne ek hieltyd jongeren by. Se fine it hiel leuk om te helpen en dat binne de frijwilligers foar de takomst.” Door de inzet van vrijwilligers blijven de kosten laag. Gea: “Vorig jaar sprak ik mensen uit Amsterdam die zich verbaasden dat dit nog kon.” Nadeel van de planning is wel dat het water in de petgaten in mei nog niet echt warm is, waardoor er minder waterspelletjes op het programma staan. Volgens de dames vermaken de kinderen zich altijd prima, al maakt een zonnige dag altijd wat meer los. En als de kinderen zich vermaken, hebben de ouders ook een leuke dag. Vorig jaar maakten ook volop ouders een ritje op de kamelen. En ouders die zaklopend de strijd aanbinden met hun kinderen is ook ieder jaar vaste prik. Gea: “Maar er zijn ook ouders die hun kinderen wel iets meer los kunnen laten. Als je een varkentje moet schilderen hoeft dat niet altijd roze te zijn. Laat die kinderen lekker hun gang gaan.”

Boartersdei

De jaarlijkse Boartersdei in It Damshûs in Nij Beets op zaterdag 18 mei is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: t/m 12 jaar 3 euro; volwassenen 4,50 euro. Thema dit jaar is ‘De loft yn’. Op het programma onder andere: workshops, schminken, hennatattoo zetten, mozaïeken, kleien, poppen maken, timmeren, flessenschieten, draaimolen, vliegeren, tenten maken, poppenkast, brood bakken boven kampvuur, vissen en lekker kliederen met bijvoorbeeld het maken van lekkere wormpjes-blubberbrij. Er wordt ook voorgelezen over de drie vriendjes Moppie Mol, Rien Reiger en Krijn Kikker. Er is muziek van Euterpe en een accordeonist. En er is heel veel lekkers. damshus.nl