Nieuws

Nieuw elan voor Sint Thomas Kuiertocht

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het laatste stuk naar dorpshuis De Kiekenhof is met tegenwind en slagregen. De omstandigheden bij de Sint Thomas Kuiertocht zijn wel eens beter geweest, maar de deelnemers zijn enthousiast.

Bij de ingang van het dorpshuis veegt een deelneemster haar bril droog. “It waard wol hieltyd wieter, mar wat in prachtige tocht.” Ruim 700 wandelaars trokken twee dagen na de kerst de wandelschoenen aan. Dat waren er volgens mede-organisator Ate Westra veel meer dan vorig jaar. “Doe wie it striemin waar en kamen der mar twahûndert man.” De lage opkomst was voor de organisatie een van de druppels om het bijltje er bij neer te gooien. “It like der op dat der dit jier gjin toch wêze soe, mar doe ha wy mei fiif man de organisaasje wer oppakt.”

 

Net als in de andere jaren konden de deelnemers kiezen uit vier afstanden: 5, 10, 15 en 25 kilometer. De organisatie maakte voor de langste afstanden gebruik van de routes van vorig jaar. “Doe wie der mar in bytsje folk, dat dy rûtes koene wy wol wer brûke.” Maar het is volgens Westra de bedoeling om de routes wel ieder jaar aan te passen. Na de laatste stempel in het dorpshuis wacht de bekroning. Flaeijelkoningin Aileen van der Ven reikt de medailles uit. Ze is gehuld in een grote blauwe galajurk. Op haar naambordje staat alleen maar Hare Majesteit. Dat is in Nieuwehorne voldoende.

Sint Thomasluiden

Het organiseren van de tocht was voor Westra niet nieuw, hij was er eerder bij betrokken. De Sint Thomastocht beleefde zaterdag de 16e editie. Het begon ooit vanwege de teruglopende belangstelling voor het Sint Thomasluiden bij de klokkenstoel van Oudehorne. “Doe kaam it idee om der in wandeltocht del komme te litten. Dat hat meiholpen, der binne de lêste jierren ek wat mear dielnimmers.” De tocht over 15 en 25 kilometer passeert ook de klokkenstoel in Katlijk. Ook hier luiden de klokken.

 

Op het kleine kerkhof bij de klokkenstoel van Oudehorne is het inmiddels guur. De tent waar normaal warm drinken is te krijgen waaide eerder op de dag al om. Vrijwilligers schenken nu koffie in de betrekkelijke luwte van het baarhokje. De wandelaars wachten rustig op hun beurt. Bij de stempel op hun kaart krijgen ze een oliebol cadeau. Paraplu’s en regenjacks bieden bescherming tegen de regen. In een witte keet luisteren de juryleden van het Sint Thomasluiden naar het klokgebeier. Doel is de zogenaamde vierkante slag, waarbij de slag van de kleine stuurklok precies tussen die van de grote klok moet klinken.