Nieuws

Nieuw glas-in-loodraam voor Kerkje Schurega (met video)

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Een nieuw raam plaatsen in een rijksmonument uit 1715, dat gaat zomaar niet. Het mag in het Kerkje van Schurega omdat er vroeger ook glas-in-loodramen waren. Kunstenares Monique Verbruggen maakte een fris ontwerp, passend bij de kerk en het eerste raam.

Het had wat voeten in de aarde. “Wy moasten bewize dat de tsjerke glês-yn-leadramen hân hat”, herinnert Tiny Hoekstra zich de tijd dat het kerkje het eerste kleurrijk voorzetraam kreeg. Ze is commissievoorzitter van het zaalkerkje. In 2010 kwam het eerste glas-in-loodraam, met dank aan de in 2006 overleden secretaris Johannes Molenaar. Jarenlang werd gespaard voor een tweede raam; het kwam er dankzij de steun van donateurs en vrienden van het kerkje.

Kleurrijker

Bij binnenkomst in de kerk vallen de ramen direct op: aan weerszijden van de preekstoel breekt het licht prachtig door gekleurd glas. Rechts het raam uit 2010, links het nieuwe raam, gemaakt door glaskunstenares Monique Verbruggen uit Kubaard. Zij kreeg als opdracht mee: het mag wat kleurrijker en verwerk de klokkenstoel in het ontwerp. Ook moest de kleur en structuur van het nieuwe raam passen bij het bestaande raam.

De kleurrijke haan die naar rechts uit het raam lijkt te lopen, valt direct op. Er was veel discussie over de haan, staat hij nou wel op de toren of niet? Gegeven is dat het oorspronkelijk torenhaantje verdween na een restauratie. Gegeven is ook dat er op de torenspits wel degelijk een haan prijkt. Haan en klokkenstoel waren belangrijk in het ontwerp, vertelt Tiny Hoekstra. Dat heeft te maken met de regels voor rijksmonumenten. “We mochten wol in twadde raam, mar it ûntwerp moast anneks wêze mei de tsjerke. Der stie oant 1915 in klokkestoel oan de westkant fan de tsjerke. Dy is rûn 1920 ôfbrutsen, de klok is doe yn de tsjerketoer kaam.”

Verhalend

Monique Verbruggen: “Ik vond het heel spannend om betekenis te geven aan het raam. Zo’n raam is verhalend in een kerk, zeg maar een stripverhaal in zijn vroegste vorm. Een klokkenstoel is iets om alert te maken: de kerkdienst begint, er is een begrafenis of er wordt gewaarschuwd voor gevaar. Een haan heeft eenzelfde functie: hij maakt je wakker.” Met haar ontwerp wil de kunstenares prikkelen: waarom loopt de haan bijvoorbeeld weg uit het raam? “Ik kon de haan natuurlijk bovenop de klokkenstoel plaatsen, maar ik wilde iets dat minder voor de hand ligt. Nu loopt de haan van nacht naar dag en in de richting van de molen op het rechterraam.” En dat is dan weer mooi symbolisch: de haan op de windvaan had voor boer en molenaar eenzelfde functie: zien hoe de wind waait.

De geplande feestelijke onthulling op zondag 15 november in het kader van het vijftigjarig jubileum van Stichting Alde Fryske Tsjerken, eigenaar van de kerk, kan vanwege corona niet doorgaan. Datzelfde gold dit seizoen voor de maandelijkse culturele middagen. Wel staat er op 11 december nog een avond met Roon Staal op het programma. Het programma voor 2021 is op te vragen via kerkjeschurega3@ziggo.nl of 06-1132 3733.

Delen