Nieuws

Nieuwbouw De Treffer start na de vakantie

Camera Impressie Wijbenga Tromp architecten en adviseurs Potlood Arend Waninge

Jorritsma Bouw uit Bolsward start na de zomervakantie met de bouw van Kindcentrum De Treffer in het centrum van Gorredijk. De technische installaties zijn gegund aan Pranger-Rosier Installaties. Beide partijen kwamen bij de aanbesteding als winnaar uit de bus.

De aanbesteding bleef binnen de begroting. Het Kindcentrum omvat een nieuwe openbare basisschool en de opvang van baby’s, peuters en voor- en naschoolse opvang door Kinderwoud. Naar verwachting opent De Treffer in het voorjaar 2022 haar deuren. De leerlingen van De Treffer zijn nu nog gehuisvest in wat vroeger De Tsjerne was, verderop aan de Hendrik Ringenoldusstrjitte. Het nieuwe kindcentrum komt op de vroegere plek van basisschool Trimbeets.

De Treffer kijkt érg uit naar het nieuwe gebouw. “In de afgelopen jaren hebben we onszelf compleet opnieuw uitgevonden en met elkaar een nieuw schoolconcept omarmd”, vertelt directeur Felix van Ginkel. “Ons bewegend leren en de gerichte aandacht voor gezondheid brengt vooral ook in leerprestaties veel goeds. Wij doorbreken het vele ‘zitten’ regelmatig door betekenisvol bewegen. Door de beweging te koppelen aan complexe educatieve leerdoelen, leren kinderen beter. Ze zijn daarnaast ook gemotiveerder en meer betrokken dan wanneer je de hele dag alleen lesgeeft in het lokaal.” Het nieuwe schoolgebouw en de omgeving zijn afgestemd op dit onderwijsconcept. Ook de kinderopvang sluit aan bij het concept van De Treffer. Na de zomervakantie volgt nog een feestelijk startmoment van de bouw.

 

Delen