Nieuws

Nieuwe impuls dankzij recreantenvolleybal

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Het concept recreantenvolleybal is niet nieuw, de opzet via volleybalbond NeVoBo wel. Een uitgelezen kans voor de volleyballers van Thor Lippenhuizen, zegt Hinke Heida. “Nei’t it bestjoer belle hie, hie ik binnen tsien minuten in team kompleet.” En dat recreantenteam werd ook nog eens meteen kampioen van de regio Noord.

Thor telde tot dit seizoen nog maar één volleybalteam. “No ha we twa dus. It bin allegear dames, herenteams ha we net mear.” De terugloop bij volleybalverenigingen is groot, vertelt Hinke. “Ik tink dat NeVoBo dêrom mei dizze kompetysje begûn is, yn de hoop dat der wer mear minsken volleybaljen gean.” Veel dames haken af omdat ze het volleyballen niet meer kunnen combineren met werk of gezin. Met de komst van de recreantencompetitie is dat geen struikelblok meer. “We ha ien kear yn ‘e moanne in wedstriid en ha miskien in kear as seis traind.” De noordelijke competitie telt vijf teams: Hommerts, Workum, Lemmer, Langweer en Lippenhuizen. “Us team ferskilt bot kwa nivo: fan ervaren oant spilers dy’t krekt begûn binne.” Doel van het team is om elke maand voorafgaand aan de wedstrijd een trainingsavond te houden. “Dat is net slagge, mar sjoen it kampioenskip ha we dat ek net nedich hân.” Het team van Thor hoopt dat meer teams uit de regio zich melden voor de recreantencompetitie van komend seizoen.