Nieuws

Nieuwe natuur langs Alddjip 

Camera Sietse de Boer Potlood Redactie

De provincie Fryslân werkt samen met partners aan plannen om rond de boven- en middenloop van het Alddjip 350 hectare nieuwe natuur aan te leggen. Het gaat om het gebied tussen de Dwarswyk bij Bakkeveen en de Poasen bij Hemrik.

Een groot deel van de benodigde grond is al aangekocht. De nieuwe inrichting van het gebied moet het water in de beek straks meer ruimte geven. Bovendien is het de bedoeling om het water in het gebied langer vast te houden, zodat de piekbelasting in de benedenloop van de beek afneemt

Het is de verwachting dat na de herinrichting oude beekdalgraslanden zoals dotterbloemhooiland en blauwgraslanden terugkeren. De provincie Fryslân schat in nog twee jaar met de voorbereidingen bezig te zullen zijn. Er is onder andere een milieueffectrapportage nodig. De eerste stap hiervoor is gezet met de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die tot 28 maart ter inzage ligt

De notitie beschrijft onder andere de doelen voor het beekdalherstel en de bandbreedte waarbinnen inrichtingsvoorstellen moeten blijven. Voorafgaand aan de herinrichting wordt er in 2022 een water- en faunapassage onder de Bakkefeanster Feart gerealiseerd. De weg en de vaart vormen nu een barrière voor dieren. 

Een grote duiker leidt het water onder de weg en vaart door. Een droge faunabuis onder de Foarwurkerswei, de Bakkefeanster Feart en het fietspad biedt dieren de mogelijkheid zich veilig te verplaatsen tussen de natuurgebieden